Klub budoucích prvňáčků Zárubáček

UPOZORNĚNÍ PRO  RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Chtěli bychom Vás upozornit, že od 11. ledna 2017 škola zřizuje
pro děti, které nastoupí do první třídy v září 2017 do ZŠ Zárubova

Ze Mě My

Dne 16. 11. 2016 proběhnou na naší škole workshopowé dílny v rámci projektu Ze Mě MY.

Halloweenská párty (ŠD 3.11.2016)

Dne 3.11. proběhla ve školní družině halloweenská párty. Děti si připravily strašidelné masky a na stanovištích plnily úkoly ( např. zachraň se před upírem, pavoučí navlékání, nepořádek v čarodějném doupěti,...). Za splněný úkol dostaly sladkou nebo slanou odměnu ( např.

"Skupinový přírodovědný kvíz" (ŠD 20.10.2016)

Děti ze všech oddělení školní družiny vytvořily smíšené skupinky a společně řešily přírodovědné úkoly. Například určovaly listnaté a jehličnaté stromy, jejich plody a podle obrázku přiřazovaly listy a jehličí. Zábavnou formou si zopakovaly základní znalosti z přírodovědy.

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve dnech :

  • 28.11. - 2.12.2016

Prosíme rodiče a žáky, kteří mají papíru velké množství, aby ho před školu přivezli nejlépe do půl osmé, než začnou chodit se sběrem děti a začne se tvořit fronta u váhy. Sběr je lépe mít  PEVNĚ SVÁZANÝ a pokud máte možnost i zvážený.Vyhnete se tak čekání na váhu.

Děkujeme.

"Bezpečné chování na ulici"- beseda s policistou ČR (ŠD 13.10.2016)

Začátkem školního roku navštěvuje družinu por. Bc. Jan Holub z oddělení prevence Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a zahajuje naše celoroční setkávání besedou. Seznámí nás s prací policie ČR, policisty a potřebnými pomůckami. Podle Poldových omalovánek společně řešíme situace na obrázcích. Každý získá ponaučení o správném a bezpečném chování v určitých situacích a jako dárek omalovánky a  nálepku s policejním znakem.

Veletrh volnočasových aktivit (ŠD 14.9.2016)

Dne 14.9.2016 školní družina navštívila Modřanský veletrh volnočasových aktivit. Pro veřejnost ho připravily MČ Praha 12 a DDM Praha 12 - MONET v areálu VOSA v Modřanech. Program byl velmi bohatý. Děti si mohly vyzkoušet různé zážitkové aktivity ve výtvarných, hudebních, sportovních workshopech.

Začátek školního roku 2016/2017

Vyučování

1. 9. 2016

8,00 – 9,40 (2. – 9. třídy)

2. 9. 2016

I. + II stupeň (2. – 9.třídy)        8,00 – 11,40

5. - 9.  9.2016

I. stupeň (2. – 5.třídy)        8,00 – 11,40

II.stupeň (6. – 9.třídy)        8,00 – 12,35

Odpolední vyučování a volitelné předměty od 12.9.2016

I.třída

1. 9. 2016                 sraz před školou v 8,15 - aktovky s sebou

2. 9. 2016                 vyučování  8,00 – 10,45

5. 9. – 9. 9. 2016     vyučování  8,00 – 11,40

Od 12. 9. 2016         vyučování dle rozvrhu

Provoz školní družiny

začíná 1. září od 6,30 do 17,00 hodin

"Mysliveckou stezkou" (ŠD 16.6.2016)

Jako poděkování za celoroční sběr žaludů, kaštanů a pečiva si myslivec pan V.Poncar s kolegy z Mysliveckého spolku Borovina Psáry za pomoci vychovatelek připravili pro děti ze školní družiny ve Lhoteckém lese mysliveckou stezku. Děti se rozdělily do skupinek a podle určené trasy určovaly zvířátka, ptáčky, stromy a jejich plody. Plnily dovednostní úkoly, např. hod šiškou do bednotlamy, hod polenem na kuželku. U cíle si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Na závěr všichni získali pamětní list Malého myslivce a sladkosti. Všem jsme poděkovali za pěkně připravené, zábavné a naučné odpoledne strávené v přírodě.

Školní výlet - Staré Hrady

Ve středu 1. června se žáci druhých tříd vydali na školní výlet do Starých Hradů. Zde nás provedla světem pohádkových postav milá princezna. Navštívili jsme zámecké pohádkové sklepení čaroděje Archibalda, kde žije řada skřítků. Na závěr jsme drobné utratili za dárečky a upomínkové předměty a s dobrou náladou se vrátili domů.