"Příroda kolem nás" - skupinový přírodovědný kvíz ŠD 12.10.2017

Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o přírodě ( křížovky, přesmyčky,...). Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní byli za snahu také oceněni diplomem a malou sladkostí.

Pozvánka pro rodiče - 28.11.2017

Na Den otevřených dveří v prvních třídách v době od 8,00  do 9,40 hodin a Vánoční jarmark, který bude probíhat od 10,00 do 17,00 hodin.

Žádáme všechny, kteří budou mít zájem nahlédnout do prvních tříd, aby přicházeli včas a svým pozdním příchodem nenarušovali výuku.

vyuč. hodiny:

  • 8,00 – 8,45
  • 8,55 – 9,40

Děkujeme

Beseda s policistou ČR ŠD 5.10.2017

Děti ze školní družiny tentokrát přivítal por. Bc. Jan Holub už při vstupu do herny. Každý dostal Poldovy omalovánky a omalovánky Policie České republiky dětem. Pan J. Holub všechny seznámil s novým zaměstnáním v Policejním muzeu v Praze 2. Vyprávěl o vzniku Policie ČR (1991) a její historii. Ze současnosti jsme se například dozvěděli, jaký je rozdíl mezi policií pořádkovou, kriminální a dopravní.

Modřanský veletrh volnočasových aktivit ŠD 13.9.2017

Školní družina se zúčastnila zábavného odpoledne plného zážitkových aktivit volnočasových organizací, které pro školy a veřejnost připravil Dům dětí a mládeže Prahy 12 - Modřany v areálu "VOSA" u ZŠ prof. Švejcara.

Festival vědy

Ve středu 6.9. 2017 navštívila 7. třída Festival vědy, program uspořádaný různými vysokými školami a vědeckými institucemi na prostraní před  technickými fakultami na Praze 6.