Veletrh volnočasových aktivit (ŠD 14.9.2016)

Dne 14.9.2016 školní družina navštívila Modřanský veletrh volnočasových aktivit. Pro veřejnost ho připravily MČ Praha 12 a DDM Praha 12 - MONET v areálu VOSA v Modřanech. Program byl velmi bohatý. Děti si mohly vyzkoušet různé zážitkové aktivity ve výtvarných, hudebních, sportovních workshopech.

Začátek školního roku 2016/2017

Vyučování

1. 9. 2016

8,00 – 9,40 (2. – 9. třídy)

2. 9. 2016

I. + II stupeň (2. – 9.třídy)        8,00 – 11,40

5. - 9.  9.2016

I. stupeň (2. – 5.třídy)        8,00 – 11,40

II.stupeň (6. – 9.třídy)        8,00 – 12,35

Odpolední vyučování a volitelné předměty od 12.9.2016

I.třída

1. 9. 2016                 sraz před školou v 8,15 - aktovky s sebou

2. 9. 2016                 vyučování  8,00 – 10,45

5. 9. – 9. 9. 2016     vyučování  8,00 – 11,40

Od 12. 9. 2016         vyučování dle rozvrhu

Provoz školní družiny

začíná 1. září od 6,30 do 17,00 hodin

"Mysliveckou stezkou" (ŠD 16.6.2016)

Jako poděkování za celoroční sběr žaludů, kaštanů a pečiva si myslivec pan V.Poncar s kolegy z Mysliveckého spolku Borovina Psáry za pomoci vychovatelek připravili pro děti ze školní družiny ve Lhoteckém lese mysliveckou stezku. Děti se rozdělily do skupinek a podle určené trasy určovaly zvířátka, ptáčky, stromy a jejich plody. Plnily dovednostní úkoly, např. hod šiškou do bednotlamy, hod polenem na kuželku. U cíle si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Na závěr všichni získali pamětní list Malého myslivce a sladkosti. Všem jsme poděkovali za pěkně připravené, zábavné a naučné odpoledne strávené v přírodě.

Školní výlet - Staré Hrady

Ve středu 1. června se žáci druhých tříd vydali na školní výlet do Starých Hradů. Zde nás provedla světem pohádkových postav milá princezna. Navštívili jsme zámecké pohádkové sklepení čaroděje Archibalda, kde žije řada skřítků. Na závěr jsme drobné utratili za dárečky a upomínkové předměty a s dobrou náladou se vrátili domů.

Oznámení

Ředitelství školy oznamuje, že byl z personálních důvodů zrušen provoz školní jídelny (nevaří se) na dny 17. – 30. června 2016. Žádáme rodiče, aby v těchto dnech zabezpečili svým dětem dostatek jídla a pití. Obědy budou automaticky odhlášeny.

D. Bolfová, ředitelka školy

Kouzelnické vystoupení ve školní družině 2.6.2016

Po roce školní družinu opět navštívil velký mág a iluzionista Pavel Dolejška (www.paveldolejska.cz). Vystoupení bylo velmi zábavné, plné kouzel a legrace. Kouzlilo se s hůlkou, míčky, čepicí, šátkem, kroužky, provazem. Kouzelník Pavel nás seznámil i s jeho kamarádem hrdličkou Edwardem, se kterým se na konci všichni vyfotili.

"Vidím jinak" - beseda s nevidomou dívkou (ŠD 26.5.2016)

Děti ze školní družiny navštívila nevidomá dívka Cilka se svým vodícím pejskem Bertem. Vyprávěla o svém handicapu, jaké má zrakové postižení, jak se to všechno stalo, jak zvládla vystudovat základní a střední školu za pomoci asistentky Renáty Kopecké a přitom odpovídala na všetečné otázky dětí.

Poděkování za sběr víček pro Nikýska

Dne 19.5.2016 si Nikýsek s tatínkem vyzvedl ve školní družině 8 pytlů víček.

Za pilný sběr moc děkují.

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve dnech :

  • 20.6. - 24.6.2016

Prosíme rodiče a žáky, kteří mají papíru velké množství, aby ho před školu přivezli nejlépe do půl osmé, než začnou chodit se sběrem děti a začne se tvořit fronta u váhy. Sběr je lépe mít  PEVNĚ SVÁZANÝ a pokud máte možnost i zvážený.Vyhnete se tak čekání na váhu.

Děkujeme.

Exkurze u pořádkové jednotky v Policejní akademii (ŠD 12.5.2016)

V Policejní akademii nás přivítal por. Bc. Jan Holub, který pro nás připravil spolu s policisty speciální pořádkové jednotky zajímavou exkurzi. Děti se rozdělily do pěti skupin a průběžně navštěvovaly pět stanovišť. Seznámily se s prací SPJ při demonstracích, pátracích a záchranných akcích. Prohlédly si speciální techniku (motorový člun, velké a malé vodní dělo, vězení).