Beseda s policistou ČR II - ŠD 29.11.2018

Tentokrát nprap. Jaroslav Bican s kolegyní z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. města Prahy Policie České republiky navštívili ve školní družině žáky 2., 3. a 4. tříd. Žáci utvořili skupinky, dostali pracovní listy s Testem bezpečného chování a společně řešili různé situace (např. cesta domů). Poučné povídání bylo zpestřeno názornými ukázkami a scénkami.

Sběr pečiva pro koně

Dne 9.11.2018 si pan Rada (chovatel koní z Modřan) ve školní družině vyzvedl suché pečivo. Všem, kteří se zapojili do sběru pečiva pro koně, děkujeme.

"100 let ČR" ŠD 8.11.2018

Opět děti ze školní družiny navštívil por. Bc. Jan Holub. Připravil pro ně na školní zahradě pěkné povídání o vzniku samostatného Československého státu, které bylo spojeno s pátrací hrou. Přivítal nás v uniformě z roku 1918. Názorně ukázal rakousko - uherskou pušku a bubínkový revolver.

"Sbírka pro zvířecí pacienty" (ŠD 15.10. - 4.11.2018)

Ve školní družině proběhla sbírka textilu a papíru pro Záchrannou stanici hl. m. Prahy, která pomáhá volně žijícím živočichům ( resp. zvířecím pacientům ). Všem, kteří se zapojili do sbírky, moc děkujeme.

"Halloweenská párty" ŠD 1.11.2018

Dne 1.11. vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti halloweenskou párty. Děti se proměnily v čaroděje a čarodějnice, upíry, kostlivce, ďábly, mumie, pavoučí víly, krvavé řezníky, mafiánky a jiné. Na devíti stanovištích plnily strašidelné úkoly ( např. upíří tetování, strašidelné skládání, pavoučí navlékání, ... ).