"Tvoříme z přírodního materiálu" ŠD (11.10.2018)

V nedalekém Lhoteckém lese děti ze školní družiny ve smíšených skupinkách tvořily z přírodního materiálu. Mohli jsme zhlédnout domečky pro skřítky a zvířátka, zahrádky, cestičky a jiné. K tvoření nám přálo i hezké slunečné počasí.

Beseda s policistou ČR (ŠD 4.10.2018)

Dne 4.10.2018 se žáci z přípravné třídy, 1.A a 1.B ze školní družiny zúčastnili besedy s nprap. Jaroslavem Bicanem z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Policie České republiky. Povídání bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu. Jako pomůcka sloužila i dopravní omalovánka.Také byly navozeny situace, které řešily různé příběhy ze života (např.

Modřanský veletrh volnočasových aktivit (ŠD 12.9.2018)

Dne 12.9.2018 školní družina navštívila Modřanský veletrh volnočasových aktivit v areálu VOSA u ZŠ prof. Švejcara, který každoročně pořádá Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet. Program byl bohatý i s pódiovým vystoupením. Prezentovaly se zde volnočasové organizace a některé připravily pro děti zážitkové aktivity. Např.

Začátek školního roku 2018/2019

Vyučování

3. 9. 2018

8,00 – 9,40 (2. – 9. třídy)

4. 9. 2018

I. + II stupeň (2. – 9.třídy)        8,00 – 11,40

5. - 7.  9.2018

I. stupeň (2. – 5.třídy)        8,00 – 11,40

II.stupeň (6. – 9.třídy)        8,00 – 12,35

Odpolední vyučování a volitelné předměty od 10.9.2018

I.třída

3. 9. 2018                 sraz před školou v 8,15 - aktovky s sebou

4. a 5. 9. 2018          3 vyučovací hodiny, vyučování  8,00 – 10,45

6. a 7. 9. 2018          4 vyučovací hodiny, vyučování  8,00 – 11,40

Od 10. 9. 2018         vyučování dle rozvrhu

Provoz školní družiny

začíná 3. září od 6,30 do 17,00 hodin

"Sportovní odpoledne" - ŠD 21.6.2018

Na závěr školního roku vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti na hřišti zábavné odpoledne s pohybovými aktivitami. Děti plnily úkoly na deseti stanovištích. Například házení kroužků, kuželky, skákání v pytli, točení obručí a jiné . Za splnění všech úkolů získaly diplom a balíček s překvapením.