Poděkování za sběr víček pro Nikýska

Dne 15.6.2017 si Nikýsek s rodiči vyzvedl ve školní družině 11 pytlů víček. Za pilný sběr moc děkují.

"Kouzelnické vystoupení " - (ŠD 15.6.2017)

Už tradicí se stala návštěva školní družiny našeho bývalého žáka a nyní známého kouzelníka, mága a iluzionisty Pavla Dolejšky ( www.paveldolejska.cz ). Jeho vystoupení nikdy nezklamou. Jsou plné humoru, smíchu a skvělé zábavy. Děti jsou aktivně zapojovány do kouzlení a čarování například s kroužky, míčky, nafukovacími balonky, šátky, provazem a kartami.

"Myslivecké hrátky" (ŠD 13.6.2017)

K ukončení školního roku připravuje pan V.Poncar spolu s kolegy z Mysliveckého spolku Borovina Psáry a za pomoci vychovatelek pro děti zábavné odpoledne jako poděkování za celoroční sběr žaludů, kaštanů a pečiva. Dříve už proběhla soutěž Mysliveckou stezkou ve Lhoteckém lese nebo naučná beseda o práci myslivců a životě v lese ve školní herně.

DEN DOPRAVY

V úterý 6. 6. se 6. třída, 1.A a 1.B zúčastnily dne dopravy uspořádaného ve Viničním domku Odborem dopravy MČ Prahy 12. Jednalo se o dopravně preventivní akci se vzdělávacími aktivitami s tematikou dopravy.

"Sportovní odpoledne k MDD" (ŠD 2.6.2017)

Ke Dni dětí připravily vychovatelky školní družiny na hřišti zábavné sportovní odpoledne. Děti na deseti stanovištích plnily různé pohybové úkoly (např. házení kroužků, driblování míčem, hod na cíl, slalom v holinách, točení obručí atd,). Poděkování patří žákům 3. a 4. tříd za pomoc na stanovištích.