1. A


Týden 22.6. - 25. 6. 2020

Čtení

- oblíbené nebo jakékoli nové články z čítanky nebo vlastní knihy

Matematika

- Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

- Opakování II.pololetí - str. 34 - 36

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika15 ZDE

V pátek 26.6. si mohou všechny děti přijít pro vysvědčení (s podepsaným čestným prohlášením).
Kdybychom se neviděli, přeji vám krásné a slunečné prázdniny plné radosti, úsměvů a dobrodružství :-)
Dětem, a zvlášť rodičům, blahopřeji k úspěšnému zvládnutí náročné první třídy a moc děkuji za spolupráci a suplování ;-)

Paní učitelka Tereza Slánská

 

Týden 15.6. - 19. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 24 - 29

Psaní

Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Předcházíme úrazům - str. 32, 33

AJ

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika14 ZDE
PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka4 ZDE
PRVOUKA - Prvouka-čísla ZDE

 

Týden 8.6. - 12. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 10 - 15

Psaní

 • Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Léto - str. 30, 31

AJ

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika13 ZDE
PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka3 ZDE

 

Týden 1.6. - 5. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 10 - 15

Psaní

Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Opakování 1. pololetí - str. 28, 29

AJ

- Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika12 ZDE
PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka2 ZDE

 

Týden 25.5. - 29. 5. 2020

Čítanka

- každý den číst alespoň 10 min. nahlas
- str. 5 - 9 (kdo si ještě nevyzvedl ve škole - ke stažení ZDE, domluvte se s paní učitelkou na vyzvednutí čítanky v tomto týdnu)

Psaní

Přepis do sešitu:

Jednou byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, v tom domečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička.
Opis:

Vojtěch, Štěpán, Soňa, Růžena, Květa, Zdeněk, Alžběta, Věra, Vladěna, Slavěna, Matěj, Světlana, Otakar, Jiřík, Iveta, Karel

Diktát slov:

lyže, Štěpán, Karel, řízek, zvířata, pták, košile, truhlář, Zuzana, Helenka, Milada, Jonáš, kočárek, příroda, ptáček

Matematika

- každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
- Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

- Co nás baví - str. 26, 27
- Jak a kde si děti hrají? Vybarvi ty obrázky, na kterých se chovají správně. Dovedeš říct, co není na ostatních obrázcích vhodné? Pracovní list ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika11 ZDE
ČTENÍ - Čítanka1 ZDE

 

 

Týden 18.5. - 22. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 120 - 123 (Kde domov můj? - čím je pro nás tato píseň významná?)

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. 2 sloky z básně: Jak šlo vejce na vandr
 2. Procvičování ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Dopravní prostředky a bezpečná cesta. Povídejte si s rodiči o pravidlech silničního provozu. Jak přecházíme cestu? Kde můžeme bezpečně chodit? Jaké znáte dopravní prostředky? K procvičení dopravních prostředků si vyluštěte křížovku, k procvičení dopravních značek si vybarvěte pracovní list. Oboje ZDE

AJ

Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:
MATEMATIKA - Matematika10 ZDE

 

Týden 11.5. - 15. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 116 - 119

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. 2 sloky z básně: Máme štěně Matěje
 2. Nácvik písmene malé "b" ZDE a video ZDE.

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • přepis tabulek do sešitu s. 29/ 4, 29/ 6
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Hodiny: zopakujte si hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), vzpomenete si na básničku?
 • Dny v týdnu: Vyrobte si skládanku a na každou stránku napište název dne v týdnu. K němu každý den nakreslete obrázek toho nejzajímavějšího, co vás potkalo.

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika9 ZDE
PRVOUKA - PRV-DNY, HODINY ZDE

 

Týden 4.5. - 7. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 113, 114, 115 opak. str. 92

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. děda, Matěj, Zdeněk, těžký, štěně. Slůně stůně.
 2. Nácvik písmene malé "c" ZDE a video ZDE.

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • přepis tabulek do sešitu s. 30/ 5, 31/ 5
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Pomocníci jara a opakování dnů v týdnů. ZDE Umíš je vyjmenovat ve správném pořadí? Umíš je i pozpátku?  

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - Procvičování dě, tě, ně ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 93, 94) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika8 ZDE

 

Týden 27.4. - 30. 4. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 111, 112, opak. str. 91
 • naučit se zpaměti báseň: Máme štěně Matěje

Psaní

Opis do sešitu:

Slabikář - věty psacím písmem dole na konci stránek - str. 101, 102, 103, 104, 105

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • uč. str. 32
 • přepis tabulek do sešitu s. 27/5; 28/6
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Jarní květiny ZDE (zjistěte s pomocí rodičů názvy květin, květiny vybarvěte a zkuste je venku při procházce najít a do pracovního listu nalepit)

Pracovní činnosti/Výtvarná výchova

 • Nakreslete, nebo vyrobte čarodějnici. Proč tyto svátky slavíme?

AJ

Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika7 ZDE

 

Týden 20.4. - 24. 4. 2020

Slabikář

 • str. 68 slabiky Ď, Ť, Ň
 • str. 109, 110, opak. str. 100

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Měsíc stále stejný není, každou noc se trošku mění.
 2. Sýkora ta pěkně zpívá, ze stromu se na nás dívá. Zpěváci tam utíkají, lekci zpěvu u ní mají.

Matematika

 • uč. str. 30, 31
 • str. 30 - 31: vše kromě zelené tabulky  
 • přepis tabulek do sešitu s. 9/3; 23/2; 25/3
 • trénovat rychle rozklad čísel do 9 ("9 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 9 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "9 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 22, 23
 • str. 22 - Vypravujte o obrázku, Jaké hry se dají hrát venku? Která je tvá oblíbená? Jaké hry byly oblíbené tvých rodičů?

AJ

Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování di, ti, ni ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 90, 91, 92) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika6 ZDE

 

Týden 14.4. - 17. 4. 2020

Slabikář

 • str. 67 slabiky bě, pě, vě, mě (čteme: "bje, pje, vje, mňe". Někde jinde se mohou objevit napsané slabiky i: bje, vje, mně - upozornit děti, že to není špatně, že to čeština umožňuje. )
 • str. 106, 107, 108

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Máme doma malou Jitku. Jituška jen pije a spí. Máma mimino myje. I táta umí mimino umýt.
 2. Nevíš, kde je Kamila? Zaléváš doma kaktus? Vezmi si roušku! Zavolej svým kamarádům.  

Matematika

 • uč. str. 28, 29 - kilogram
 • Podívejte se, jaké váhy máte doma. Co se na nich váží?
 • Zvažte sebe i svou školní tašku. Kolik kusů brambor jsou 2 kilogramy?
 • str. 28 - 29: vše kromě zelené tabulky  
 • přepis tabulek do sešitu s. 12/6; 15/7; 24/5
 • každý den jeden sloupeček ZDE, rozklad čísel do 8 ("8 = 5 + ?, 8 = 4 + ?, 7 = 3 + ?"  / "7 rozdělíme na 5 a ?; 8 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 21 - Dokončení Velikonoc
 • nezapomeňte mi poslat emailem fotku vašich kraslic ;-)

AJ

Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

 • ČTENÍ - procvičování bě, pě, vě, mě ZDE
 • MATEMATIKA - Matematika5 ZDE
 • PRVOUKA - Velikonoce ZDE

 

Týden 6.4. - 8. 4. 2020

Slabikář

 • str. 66 slabiky dě, tě, ně (říkáme, že pokud je "ě" za písmenkem "d", "t" nebo "n", stává se z nich "ď, ť nebo ň " a čteme tyto slabiky jako: "ĎE, ŤE, ŇE "  
 • str. 104, 105

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Karek nese nákup. Nese olej, sůl, máslo a kakao. A já si kreslím. Mám nové pastelky.
 2. Saša, Ruda, Jarda, Zdena, Ilona, Hynek, Jitka, Miloš, Venda, Šárka

Matematika

 • uč. str. 26, 27
 • str. 26 - 27: vše kromě zelené tabulky
 • přepis tabulek do sešitu s. 10/4; 19/4; 17/2
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20, rozklad čísel do 6 ("6 = 5 + ?, 6 = 4 + ?, 5 = 3 + ?"  / "6 rozdělíme na 5 a ?; 5 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 20; Velikonoce. Povídejte si o Velikonocích, proč se slaví? Jaké jsou symboly Velikonoc? Zdobíte kraslice, pečete něco na Velikonoce? Pokud ano, pomozte rodičům s přípravou a zašlete mi fotku přípravy/výrobku/výzdoby.
 • Pokud nebudete zdobit kraslice, nakreslete a vyzdobte kraslici na papíře.

AJ

Zadání ZDE

 

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování F, di ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 82, 83, 89) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika4 ZDE

 

 

 

AJ

Zadání ZDE

Týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Slabikář

 • str. 102, 103, opakování str. 62
 • naučte se zpaměti nějakou koledu, Velikonoce se blíží :-)

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Víla Amálka má dlouhé vlasy.  Iva a Irena jedou na výlet. Kráva dává mléko. Šárka hlídá malou Zoru.
 2. Mourek, šídlo, Hynek, uši, kos, Vendelín, zelená, Jarda, Roman

Matematika

 • uč. str. 24, 25: litr (značíme malým psacím "l" - dbát na správné psaní: "l" a čísla jsou stejně vysoká)
 • změřte objem 3 hrnců
 • které potraviny se kupují po litrech?
 • str. 24 - 25: vše kromě zelených a žlutých tabulek
 • přepis tabulek do sešitu s. 14/2; 16/4
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20

Cestička do školy  - Prvouka

 • str- 18, 19
 • str.19/1: Správně složená slova nedepište nad jednotlivé řádky; obrázek vybarvěte
 • naučte se vyjmenovat měsíce v roce (do doby návratu do školy)

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování R, L (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 62, 63) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika3

PRVOUKA - Prvouka4

 

Týden 23. 3. - 27. 3. 2020

Slabikář

 • str. 100, 101, opakování str. 61
 • nové učivo: slabiky di, ti, ni - str. 66
 • říkáme: měkké i změkčuje písmenko před ním, takže to není D, ale Ď - čteme "Ďi"

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Jedeme na kole do lesa. Mám ráda zelí i salát. Roman se houpá. Jarka jde za tetou.
 2. Zuzana, Karel, Jolana, Oliver, rok, jazyk, okoun, husa

Matematika

 • uč. str. 20 : odčítání od 20 (odebíráme ve druhé desítce, analogie s odčítáním od 10)
 • uč. str. 21 - 23: Vztahy o několik více, o několik méně (u znázorňování nejprve vytvoříme stejný počet, poté více či méně)
 • str. 21 - 23: vše kromě zelených a žlutých tabulek
 • přepis tabulek do sešitu s. 7/3; s. 11/6; s. 20/2
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20

Cestička do školy  - Prvouka

 • str- 16, 17

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování F, procvičování G, procvičování Ch (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 76, 77) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika1, Matematika2 (nebo viz Flexibooks - Matematika se čtyřlístkem 2.díl str. 30,31, 40, 41)

PRVOUKA - Prvouka1, Prvouka2, Prvouka3 (nebo viz Flexibooks - Prvouka 1 str. 56, 57, Hraj si a procvičuj 27, 28)

 

Včera (17.3.) jsem rozeslala hromadný email s dotazníkem, prosím rodiče o jeho vyplnění. Odkaz případně zde https://forms.gle/66Jgakd6ZJepyCuT9

Děkuji.

týden 16. - 20.3.

Slabikář - nová písmena F, CH (str. 98, 99, 64)

                - hlasité čtení alespoň 10 min.

Matematika - "metr" - uč. str. 18, 19 (str. 18/2 změnit na změření délky a šířky vašeho obývacího pokoje)

                        + naučit se na sobě ukazovat, kam sahá od země metr

                        + přepis zelených tabulek: str. 6/4, 8/4, 13/4

                        + trénujte pamětné počítání do 10 i 20 (typ 11+5, 18-7)

Prvouka (Cestička do školy) - str. 15

                                          - Říkej, jak vypadá příroda v různých ročních obdobích; jak si v jednotlivých obdobích hraješ ty

Prosím, o zavedení sešitu, do kterého děti budou psát veškeré procvičování (ať už zadané od paní učitelky, nebo od rodičů). U procvičování pište vždy datum.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

1. B


Týden 22.6. - 25. 6. 2020

Čtení

- oblíbené nebo jakékoli nové články z čítanky nebo vlastní knihy

Matematika

- Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

- Opakování II.pololetí - str. 34 - 36

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika15 ZDE

V pátek 26.6. si mohou všechny děti přijít pro vysvědčení (s podepsaným čestným prohlášením).

 

Aj - červen

Zadáni ZDE

 

Týden 15.6. - 19. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 24 - 29

Psaní

Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Předcházíme úrazům - str. 32, 33

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika14 ZDE
PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka4 ZDE
PRVOUKA - Prvouka-čísla ZDE

 

Týden 8.6. - 12. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 10 - 15

Psaní

 • Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Léto - str. 30, 31

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika13 ZDE

PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka3 ZDE

 

Týden 1.6. - 5. 6. 2020

Čítanka

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 10 - 15

Psaní

Každý den psaní do sešitu: ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

 • Opakování 1. pololetí - str. 28, 29

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika12 ZDE
PRACOVNÍ LISTY K ČÍTANCE - Čítanka2 ZDE

 

Týden 25.5. - 29. 5. 2020

Čítanka

- každý den číst alespoň 10 min. nahlas
- str. 5 - 9 (kdo si ještě nevyzvedl ve škole - ke stažení ZDE, domluvte se s paní učitelkou na vyzvednutí čítanky v tomto týdnu)

Psaní

Přepis do sešitu:

Jednou byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, v tom domečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička.
Opis:

Vojtěch, Štěpán, Soňa, Růžena, Květa, Zdeněk, Alžběta, Věra, Vladěna, Slavěna, Matěj, Světlana, Otakar, Jiřík, Iveta, Karel

Diktát slov:

lyže, Štěpán, Karel, řízek, zvířata, pták, košile, truhlář, Zuzana, Helenka, Milada, Jonáš, kočárek, příroda, ptáček

Matematika

- každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
- Pracovní list ZDE

Cestička do školy  - Prvouka

- Co nás baví - str. 26, 27
- Jak a kde si děti hrají? Vybarvi ty obrázky, na kterých se chovají správně. Dovedeš říct, co není na ostatních obrázcích vhodné? Pracovní list ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika11 ZDE
ČTENÍ - Čítanka1 ZDE

Týden 18.5. - 22. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 120 - 123 (Kde domov můj? - čím je pro nás tato píseň významná?)

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. 2 sloky z básně: Jak šlo vejce na vandr
 2. Procvičování ZDE

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Dopravní prostředky a bezpečná cesta. Povídejte si s rodiči o pravidlech silničního provozu. Jak přecházíme cestu? Kde můžeme bezpečně chodit? Jaké znáte dopravní prostředky? K procvičení dopravních prostředků si vyluštěte křížovku, k procvičení dopravních značek si vybarvěte pracovní list. Oboje ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika10 ZDE

 

Týden 11.5. - 15. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 116 - 119

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. 2 sloky z básně: Máme štěně Matěje
 2. Nácvik písmene malé "b" ZDE a video ZDE.

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • přepis tabulek do sešitu s. 29/ 4, 29/ 6
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Hodiny: zopakujte si hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), vzpomenete si na básničku?
 • Dny v týdnu: Vyrobte si skládanku a na každou stránku napište název dne v týdnu. K němu každý den nakreslete obrázek toho nejzajímavějšího, co vás potkalo.

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika9 ZDE
PRVOUKA - PRV-DNY, HODINY ZDE

 

AJ - Květen

Zadání ZDE

 

Týden 4.5. - 7. 5. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 113, 114, 115 opak. str. 92

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. děda, Matěj, Zdeněk, těžký, štěně. Slůně stůně.
 2. Nácvik písmene malé "c" ZDE a video ZDE.

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • Pracovní list ZDE
 • přepis tabulek do sešitu s. 30/ 5, 31/ 5
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Pomocníci jara a opakování dnů v týdnů. ZDE Umíš je vyjmenovat ve správném pořadí? Umíš je i pozpátku?  

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - Procvičování dě, tě, ně ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 93, 94) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika8 ZDE

 

Týden 27.4. - 30. 4. 2020

Slabikář

 • každý den číst alespoň 10 min. nahlas
 • str. 111, 112, opak. str. 91
 • naučit se zpaměti báseň: Máme štěně Matěje

Psaní

Opis do sešitu:

Slabikář - věty psacím písmem dole na konci stránek - str. 101, 102, 103, 104, 105

Matematika

 • každý den spočítat 5 - 10 příkladů do 10, 5 - 10 příkladů do 20, 5 - 10 příkladů na rozklad čísel
 • uč. str. 32
 • přepis tabulek do sešitu s. 27/5; 28/6
 • trénovat rychle rozklad čísel do 10 ("10 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 10 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "10 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • Jarní květiny ZDE (zjistěte s pomocí rodičů názvy květin, květiny vybarvěte a zkuste je venku při procházce najít a do pracovního listu nalepit)

Pracovní činnosti/Výtvarná výchova

 • Nakreslete, nebo vyrobte čarodějnici. Proč tyto svátky slavíme?

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

MATEMATIKA - Matematika7 ZDE

 

Týden 20.4. - 24. 4. 2020

Slabikář

 • str. 68 slabiky Ď, Ť, Ň
 • str. 109, 110, opak. str. 100

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Měsíc stále stejný není, každou noc se trošku mění.
 2. Sýkora ta pěkně zpívá, ze stromu se na nás dívá. Zpěváci tam utíkají, lekci zpěvu u ní mají.

Matematika

 • uč. str. 30, 31
 • str. 30 - 31: vše kromě zelené tabulky  
 • přepis tabulek do sešitu s. 9/3; 23/2; 25/3
 • trénovat rychle rozklad čísel do 9 ("9 = 5 + ?, 9 = 4 + ?, 9 = 3 + ?"  nebo říkáme:  "9 rozdělíme na 5 a ?; 9 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 22, 23
 • str. 22 - Vypravujte o obrázku, Jaké hry se dají hrát venku? Která je tvá oblíbená? Jaké hry byly oblíbené tvých rodičů?

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování di, ti, ni ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 90, 91, 92) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika6 ZDE

 

Týden 14.4. - 17. 4. 2020

Slabikář

 • str. 67 slabiky bě, pě, vě, mě (čteme: "bje, pje, vje, mňe". Někde jinde se mohou objevit napsané slabiky i: bje, vje, mně - upozornit děti, že to není špatně, že to čeština umožňuje. )
 • str. 106, 107, 108

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Máme doma malou Jitku. Jituška jen pije a spí. Máma mimino myje. I táta umí mimino umýt.
 2. Nevíš, kde je Kamila? Zaléváš doma kaktus? Vezmi si roušku! Zavolej svým kamarádům.  

Matematika

 • uč. str. 28, 29 - kilogram
 • Podívejte se, jaké váhy máte doma. Co se na nich váží?
 • Zvažte sebe i svou školní tašku. Kolik kusů brambor jsou 2 kilogramy?
 • str. 28 - 29: vše kromě zelené tabulky  
 • přepis tabulek do sešitu s. 12/6; 15/7; 24/5
 • každý den jeden sloupeček ZDE, rozklad čísel do 8 ("8 = 5 + ?, 8 = 4 + ?, 7 = 3 + ?"  / "7 rozdělíme na 5 a ?; 8 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 21 - Dokončení Velikonoc
 • nezapomeňte mi poslat emailem fotku vašich kraslic ;-)

AJ

Zadání ZDE

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

 • ČTENÍ - procvičování bě, pě, vě, mě ZDE
 • MATEMATIKA - Matematika5 ZDE
 • PRVOUKA - Velikonoce ZDE

 

Týden 6.4. - 8. 4. 2020

Slabikář

 • str. 66 slabiky dě, tě, ně (říkáme, že pokud je "ě" za písmenkem "d", "t" nebo "n", stává se z nich "ď, ť nebo ň " a čteme tyto slabiky jako: "ĎE, ŤE, ŇE "  
 • str. 104, 105

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Karek nese nákup. Nese olej, sůl, máslo a kakao. A já si kreslím. Mám nové pastelky.
 2. Saša, Ruda, Jarda, Zdena, Ilona, Hynek, Jitka, Miloš, Venda, Šárka

Matematika

 • uč. str. 26, 27
 • str. 26 - 27: vše kromě zelené tabulky
 • přepis tabulek do sešitu s. 10/4; 19/4; 17/2
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20, rozklad čísel do 6 ("6 = 5 + ?, 6 = 4 + ?, 5 = 3 + ?"  / "6 rozdělíme na 5 a ?; 5 rozdělíme na 3 a ?" )  

Cestička do školy  - Prvouka

 • str. 20; Velikonoce. Povídejte si o Velikonocích, proč se slaví? Jaké jsou symboly Velikonoc? Zdobíte kraslice, pečete něco na Velikonoce? Pokud ano, pomozte rodičům s přípravou a zašlete mi fotku přípravy/výrobku/výzdoby.
 • Pokud nebudete zdobit kraslice, nakreslete a vyzdobte kraslici na papíře.

 

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

 

ČTENÍ - procvičování F, di ZDE (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 82, 83, 89) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika4 ZDE

 

 

 

 

 

AJ

Zadání AJ ZDE

Týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Slabikář

 • str. 102, 103, opakování str. 62
 • naučte se zpaměti nějakou koledu, Velikonoce se blíží :-)

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Víla Amálka má dlouhé vlasy.  Iva a Irena jedou na výlet. Kráva dává mléko. Šárka hlídá malou Zoru.
 2. Mourek, šídlo, Hynek, uši, kos, Vendelín, zelená, Jarda, Roman

PÍSANKA

V průběhu domácí výuky dopsat žlutou písanku celou. Až se vrátíme do školy, začneme psát nový sešit písanky.

Matematika

 • uč. str. 24, 25: litr (značíme malým psacím "l" - dbát na správné psaní: "l" a čísla jsou stejně vysoká)
 • změřte objem 3 hrnců
 • které potraviny se kupují po litrech?
 • str. 24 - 25: vše kromě zelených a žlutých tabulek
 • přepis tabulek do sešitu s. 14/2; 16/4
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20

Cestička do školy  - Prvouka

 • str- 18, 19
 • str.19/1: Správně složená slova nedepište nad jednotlivé řádky; obrázek vybarvěte
 • naučte se vyjmenovat měsíce v roce (do doby návratu do školy)

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování R, L (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 62, 63) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika3

PRVOUKA - Prvouka4

 

Týden 23. 3. - 27. 3. 2020

Slabikář

 • str. 100, 101, opakování str. 61
 • nové učivo: slabiky di, ti, ni - str. 66
 • říkáme: měkké i změkčuje písmenko před ním, takže to není D, ale Ď - čteme "Ďi"

Psaní

Přepis do sešitu:

 1. Jedeme na kole do lesa. Mám ráda zelí i salát. Roman se houpá. Jarka jde za tetou.
 2. Zuzana, Karel, Jolana, Oliver, rok, jazyk, okoun, husa

Matematika

 • uč. str. 20 : odčítání od 20 (odebíráme ve druhé desítce, analogie s odčítáním od 10)
 • uč. str. 21 - 23: Vztahy o několik více, o několik méně (u znázorňování nejprve vytvoříme stejný počet, poté více či méně)
 • str. 21 - 23: vše kromě zelených a žlutých tabulek
 • přepis tabulek do sešitu s. 7/3; s. 11/6; s. 20/2
 • trénovat pamětné počítání do 10 i do 20

Cestička do školy  - Prvouka

- str- 16, 17

Dobrovolné pracovní listy ke stažení:

ČTENÍ - procvičování F, procvičování G, procvičování Ch (nebo najdete na Flexibooks - Slabikář str. 76, 77) - informace o Flexibooks viz email o online zdrojích

MATEMATIKA - Matematika1, Matematika2 (nebo viz Flexibooks - Matematika se čtyřlístkem 2.díl str. 30,31, 40, 41)

PRVOUKA - Prvouka1, Prvouka2, Prvouka3 (nebo viz Flexibooks - Prvouka 1 str. 56, 57, Hraj si a procvičuj 27, 28)

 

 

Pracovní listy ke stažení:

Pracovní listy 1

Je možnost využít na domácí procvičování odkazy na školních stránkách - 1. třída - 1.B.

URČITĚ zvlášní sešit na procvičování, který děti odevzdají ke kontrole po návratu do školy. Psát matematické příklady, opisy, přepisy.

MATEMATIKA

Pracovní sešit strana 18, 16.

Do sešitu opsat a vypočítat zelené a žluté sloupečky strana 6, 7, 8, 13.

SLABIKÁŘ

Číst strana 98, 99 + sloupečky na straně 64.

Číst jakoukoliv vlastní knihu.

PÍSANKA

Strana 24, 25, 26, 27.

CESTIČKA DO ŠKOLY

Strana 13, 14, 15.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018