2. A


ANGLICKÝ JAZYK

Do 12. dubna

zadání - ZDE

 

ÚKOLY  od 30.3. - 3.4.

Milé děti, protože úspěšně a pravidelně probíhá naše vyučování přes skype + svědomitě plníte úkoly i na www.skolavpyzamu.cz, za což vás mimochodem strašně chválím, úkoly jsou jen tyto:  

ČESKÝ JAZYK

do dom. sešitu napište a doplňte cvičení z učebnice na str. 112/cv.17

PS- 2 díl. str. 22/cv.5

písanka str. 27

MATEMATIKA

PS 7.díl. - str. 14/ cv.3

do dom. sešitu opište a vypočítejte žluté příklady ze str. 15/cv.2 (PS 7.díl)

+ procvičujte násobilku

PRVOUKA

učivo bude probíráno v našem online vyučování na skype

 

 

Úkoly k domácímu vzdělávání AJ - do 12. dubna

AJ - zadání - ZDE

AJ - pracovní list - ZDE

AJ UNIT 7 - slovíčka ZDE

 

ÚKOLY  od 23. - 27.3.

ČESKÝ JAZYK

ČJ - PS2

str. 19/ cv.1, 3, 4

str.20/ cv.1, 3

písanka str. 26

MATEMATIKA

M - M -7.díl

str. 12/ celá

str. 13/ cv. 1, 4

str. 14/cv. 1,2  + naučit se násobení sedmi

PRVOUKA

PRV - PRV 2. díl

str. 11/ cv. 2a, 2b

str. 16/ cv. 1, 2

 

ANGLICKÝ JAZYK

do 26.3

 • uč se slovíčka
 • uč se abecedu a anglická slovíčka říkej po písmenech anglicky
 • čti a překládej si textíky v učebnici (dospělák ti určitě pomůže)
 • naučit se psát čísla a barvy, například: zelená – říkám grýn, píše green a napiš to, takto procvičuj barva a čísla 1 – 12, procvičuj mimo malý sešit, pokud máš jiný sešit doma tak si ho založ, pokud ne tak papíry postačí
 • poslouchej anglické písničky, pohádky na youtube
 • youtube Baby english k poslechu
 • zpracuj pracovní list  (příloha)

úkoly od 16.do 20.3.  

ČJ

- PS2 -

str. 16 dokončit

str.9/ celá

str. 10/cv. 1a, b

str.18/cv. 1, 4 + písanka str. 25

M

M 7. díl

str. 9/dokončit

str. 10, 11 + naučit se dělení šesti

PRV

- PRV 2. díl

str. 8/ dokončit

str. 15/ cv. 4 a, b

Vzkaz od paní učitelky ZDE

 

Matematika

náměty k procvičování matematiky:

List1, List2, List3, List4, List5, List6, List7, List8, List9, List10, List11

náměty k procvičování matematika 2:

List1, List2, List3, List4, List5, List6, List7, List8, List9

 

Český jazyk

náměty k procvičování český jazyk:

List1, List2, List3, List4, List5, List6, List7, List8, List9, List10, List11

náměty k procvičování český jazyk 2:

List1, List2, List3, List4, List5, List6, List7, List8

 

Prvouka

náměty k procvičování prvouka:

List1, List2, List3

náměty k procvičování prvouka 2:

List1, List2, List3, List4, List5, List6, List7, List8, List9, List10, List11

 

2. B


Úkoly k domácímu vzdělávání 6. 4. - 8. 4.

Zadání - ZDE

M - pracovní listy (dobrovolné) : 1 ZDE, 2 ZDE, 3 ZDE

 

Úkoly k domácímu vzdělávání 30. 3. - 5. 4.

Zadání - ZDE

AJ - pracovní list - ZDE

AJ UNIT 7 - slovíčka ZDE

 

Úkoly k domácímu vzdělávání 23.- 29.3.

Zadání - ZDE

Čtení - ZDE

Pravopis - ZDE

Matematika - ZDE

 

 

Moje milá koťátka,

předem posílám velké pozdrav a těším se až se budeme spolu zase učit.
Sádru už mi v pátek sundali, kostička je srostlá, ale ještě křehká tak poctivě cvičím a masíruji, aby byl palec brzy úplně v pořádku.

Posílám úkoly na celý týden.

MATEMATIKA:

učebnice číslo 6 – 1/8 (pokud potřebuješ, piš si mezivýsledky), 6/1, 10/2,4 (vypočítej úlohu, která ti chybí), 16/7 (pokud potřebuješ, piš si mezivýsledky), 26/1, 26/6 (do sešitu domácího, Lili a Kája na papír – první a druhý sloupeček rozkládej, třetí a čtvrtý sloupeček je bez rozkladu) – dej pozor na úpravu (vynech řádek, datum a zadání)
učebnice číslo 7 – 1/5 (2.3=6, 6:3=2), 4/3 (pokus se odpovídat celou větou)
pracovní list – na jedné straně sloupečky, které byly za úkol na minulý týden, na druhé straně jsou příklady na další procvičování (zbývajících 5 cvičení)
pracovní list – násobení a dělení 5 posílám v příloze ZDE

Využijte času, který trávíte doma a můžete každý procvičovat pamětné počítání sám, což znamená v hlavě, bez toho, aniž byste příklad viděli. Poproste dospěláka, aby Vám dával příklady na počítání do 10, do 20 (výsledek do 3 vteřin), počítání do 100 (příklady můžete využívat ze sloupečků z pracovního listu), rozkládej si v hlavě, zavři oči a příklad si představuj a snaž se rozkládat, pamětné počítání procvičuj každý den.

Procvičujte násobilkové řady, násobilky 2,3,4,5, abyste je uměli velmi dobře.
Můžete psát minutovky (diktovat 10 příkladů a zapisovat jen výsledky, na papíry, do nového sešitu, podle toho, co máš doma).

ČESKÝ JAZYK:

Nové učivo jsou Párové souhlásky – můžete si je zopakovat: b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v-f, h-ch, k-g a řadu se pomaloučku učit zpaměti.
Nová dvojice ď–ť:
učebnice 98/1 otázky a úkoly ústně
PS 2.díl  18/datum/1 (pravidlo odůvodnění: řeknu si „HODNĚ“, JEDEN, ne vždy to lze, řeknu si nějakou zdrobnělinku (malinkého), ale pozor, při odůvodnění musí být vždy na párovou souhláskou, tedy za ď nebo ť samohláska, aby ta hláska byla dobře slyšet.
uč.98/2 – písemně do školní sešitu (datum, zadání, stránku si rozpul na polovinu, přečti si slovo – loď-ť, odůvodníš hodně lodí – slovo lodí napíšeš do pravého sloupečku a slovo loď napíšeš do levého sloupečku a barevně zakroužkuješ slabiku dí a ď (pracujeme tak jako ve škole, pokud se soustředíš tak si budeš vědět rady i doma). Na straně 99/3 je diktátek, pokud se na to budeš cítit tak ti ho určitě může někdo nadiktovat.
slova nadřazená, podřazená, souřadná PS 2.díl 9/2
PS 1.díl 35/4, 32/5

PŘIPOMENUTÍ:

Slabikotvorné r, l – připomínám pravidlo určení, kdybyste pozapomněli.
Pokud je ve slově r nebo l tak si slovo rozdělím na slabiky a pokud je ve slabice r nebo l a není tam žádná samohláska tak je slabikotvorné: mr-kev – ve slabice mr je r a není tam samohláska, tudíž v tomto případě je slabikotvorné, ú-kol – ve slabice kol je l, ale je tam i samohláska o tudíž l není slabikotvorné.

Procvičovat můžeš - Druhy vět, pořadí vět v textu, dělení slov na hlásky, určování druhu hlásek (samohlásky dlouhé, krátké, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, slabikotvorné r, l) – učebnice je plná příběhu, vět a slov
Pracovní list - pravopis měkkých a tvrdých souhlásek posílám v příloze, můžete to procvičovat jako diktáty, opisy, přepisy, doplňovačky

Pracovní list ZDE

Čítanka oranžová str. 79 – 82, čti si nahlas každý den chviličku, určitě máš rozečtenou svoji knihu

Písanka str. 12, 13, 28, 17 – dodělej, co ti chybí

Adrianka, Daniel, Lili, Daniel – máte sešit slovní zásoby k rozšiřování českých slovíček, když nějakému slovu nebudeš rozumět tak si do sešitu zapiš, jeho význam si najdi v encyklopedii, slovníku, internetu – google obrázky a ke slovíčku si nakresli obrázek

ANGLICKÝ JAZYK:

 • uč se slovíčka
 • uč se abecedu a anglická slovíčka říkej po písmenech anglicky
 • čti a překládej si textíky v učebnici (dospělák ti určitě pomůže)
 • naučit se psát čísla a barvy, například: zelená – říkám grýn, píše green a napiš to, takto procvičuj barva a čísla 1 – 12, procvičuj mimo malý sešit, pokud máš jiný sešit doma tak si ho založ, pokud ne tak papíry postačí
 • poslouchej anglické písničky, pohádky na youtube
 • youtube Baby english k poslechu
 • zpracuj pracovní list  (příloha)

PRVOUKA:

PS 2.díl – Zima končí, blíží se jaro – str. 10/datum/počasí/cvičení 1, 2
učebnice 27/1

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 • pokud budeš mít chuť, čas a materiál tak můžeš vyrobit nějaké malé dárečky pro budoucí prvňáčky, nějaká zvířátka, záložky, origami,….

Přeji klidné dny, jezte vitamíny, myjte si ručičky, poslouchejte dospěláky a hlavně ať jste zdraví.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018