3. A


Svým domácím studentíkům zasílám poslední úkoly do 25.6.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičovat všechna vyjmenovaná slova
Slovní druhy
uč. str. 123, 124, 126, 127 - přečíst
Opakování
uč. str. 133, cv. 6 - na papír
ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ - slovní druhy
str. 29, cv. 1, 2, 3
str. 30, cv. 1, 2, 3
str. 31, cv. 1, 2, 3
str. 32 - dobrovolně

MATEMATIKA:

Násobení a dělení mimo obor násobilek
- cvičení řeš na papír
uč. str. 46, cv. 11
     str. 47, cv. 14
     str. 51, cv. 1, 8
geometrie - procvičuj rýsování kružnic

PRVOUKA:

Člověk a zdraví
uč. str. 39 - 41 přečíst

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

Vydržte pracovat i poslední týden a nezapomeňte si číst!
Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

Svým domácím studentíkům zasílám úkoly do 19.6.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičovat všechna vyjmenovaná slova
uč. str. 115, cv. 8a), 8b) - na papír
Slovní druhy
uč. str. 116, 117, 118, 120, 121, 122 - přečíst
PS - str. 55, cv. 1d, e, f, g
str. 56 - celá
Sýkorčiny s. - přečíst str. 89 - 93
Písanka - dle vlastního výběru dopsat do konce
ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ - slovní druhy
str. 23, cv. 1, 2
str. 25, cv. 1, 2
str. 26, cv. 1, 2, 3
str. 27, cv. 1, 2
str. 28, cv. 1, 2, 3

MATEMATIKA:

Násobení a dělení mimo obor násobilek
- cvičení řeš na papír
uč. str. 33, cv. 8
str. 34, cv. 13
str. 35, cv. 19, 22
ze str. 39 - 43 vyřeš 3 slovní úlohy
Písemné násobení jednociferným činitelem
uč. str. 45, cv. 2
- v případě nejasností se ozvěte, poradím:)

PRVOUKA:

Člověk
str. 33 - zopakovat
Smysly
uč. str. 34 - přečíst

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

Vydržte pracovat až do konce školního roku a nezapomeňte si číst!
Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

Svým domácím studentíkům zasílám úkoly do 12.6.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičovat vyjmenovaná slova po z
uč. str. 114 - přečíst
PS - str. 54 celá
str. 55, cv. 1a, b, c
Sýkorčiny s. - přečíst str. 84 - 87
Písanka str. 31
ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ - slovní druhy
str. 20 - celá
str. 21, cv. 1, 2
str. 22, cv. 1, 2, 3

MATEMATIKA:

Násobení a dělení mimo obor násobilek
- každý den jedno cvičení na papír
uč. str. 25, cv. 2
str. 26, cv. 9
str. 27, cv. 15
str. 28, cv. 2
str. 32, cv. 5
- v případě nejasností se ozvěte, poradím:)

PRVOUKA:

Člověk
str. 30, 31, 32 - zopakovat
Vnitřní ústrojí
uč. str. 33 - přečíst

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Svým pěti domácím studentíkům zasílám úkoly do 5.6.

ČESKÝ JAZYK:

Procvičovat vyjmenovaná slova
uč. str. 110 a 111 - přečíst
     str. 110, cv. 4 - přepsat na papír
     str. 111, cv. 9 a 11 - přepsat na papír
PS - str. 51, cv. 3
      str. 52 a 53 celé
Sýkorčiny s. - přečíst str. 80 - 83
Písanka str. 28

MATEMATIKA:

Opakovat dělení se zbytkem
příklady k procvičování ZDE
v učebnici přečíst str. 22 a 23
na papír vypočítat str. 22, cv. 4
                    str. 23, cv. 8

PRVOUKA:

Opakovat z učebnice str. 17, 18 a 19
Části lidského těla, kostra, svaly
uč. str. 30, 31 a 32 - přečíst a prohlédnout obrázky

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

Každý den si číst z vlastní knížky nebo z čítanky.
Moc na Vás myslím, jak se doma učíte a vše zvládáte:)

Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

Moji milí žáčci, posílám úkoly do 25.5.

ČESKÝ JAZYK:

Zopakovat vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v - umět vyjmenovat

uč. str. 109 - přečíst

     str. 109, cv. 3 -  přepsat na papír

PS - str. 51, cv. 1 a 2

Sýkorčiny s. - přečíst str. 75

Písanka str. 26, 27

Označit si nebo vypsat na papír vše, co budete chtít ve škole vysvětlit.

MATEMATIKA:

Zopakovat násobky čísel vzestupně i sestupně - již perfektně zvládat!!!

Opakovat dělení se zbytkem - označit příklady, které činily problémy, vyřešíme společně:)

na papír uč. str. 21, cv. 13 a 14

PRVOUKA:

Nové učivo: Části lidského těla

uč. str. 30 - přečíst

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Každý den si číst z vlastní knížky nebo z čítanky.

Moc na Vás myslím a těším se 25.5. ve škole.

Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

Moji milí žáčci, domácí pracanti!

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 15.5.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po v

uč. str. 107 - přečíst

     str. 108, cv. 5a) a 5b) přepsat na papír

PS - str. 50 celá

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str. 65

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen ze str. 65

- str. 95 opakování sy - si (každý den přepsat 4 věty)

Písanka str. 23, 24, 25

papír procvičování ZDE

MATEMATIKA:

Opakovat dělení se zbytkem - uč. str. 17,  cv. 56 na papír

NEZAPOMEŇ! Zbytek musí být vždy menší než dělitel.

Násobení deseti a násobků deseti - nové učivo, velmi jednoduché :)

na papír uč. str. 19, cv. 1 a 4

              str. 20, cv. 7

na str. 17 v učebnici si vyber 3 slovní úlohy a vyřeš je na papír

V případě nejasností dejte opět vědět přes email.

papír procvičování ZDE

PRVOUKA:

Nové učivo: ČLOVĚK

uč. str. 27 - přečíst

          29 - zopakovat z 2. ročníku Vývoj a růst člověka

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Každý den si číst z vlastní knížky.

V případě zájmu se se mnou můžete spojit prostřednictvím Skype po

emailové domluvě.

Moc na Vás myslím a těším se na brzké setkání!

Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

Moji milí žáčci, domácí studentíci!

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 30.4.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po v

uč. str. 106, cv. 1 - opsat

     str. 106, cv. 3a) a 3b) přepsat na papír

PS - str. 48 a 49 celé

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str. 53

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen ze str. 53

- str. 95 opakování my - mi (každý den přepsat 5 vět)

           opakování py - pi - stačí jen ústně

Písanka str. 19, 20, 21, 22

papír procvičování ZDE

MATEMATIKA:

Pokračujeme v dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9 a 10

NEZAPOMEŇ! Zbytek musí být vždy menší než dělitel.

na papír vypočítej z uč. str. 13, cv. 29

                          str. 14, cv. 34

                          str. 15, cv. 40

                          str. 16, cv. 45

pro snaživé dobrovolně uč. str. 16, cv. 47

V případě nejasností dejte opět vědět přes email.

papír cvičení na dělení se zbytkem ZDE

PRVOUKA:

opakování učiva z 2. ročníku

uč. str. 22 - 26 pouze přečíst a prohlédnout obrázky

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Každý den si číst z vlastní knížky, provést zápis do čtenářského deníku

- kniha dle vlastního výběru, postupovat stejně jako při předchozím zápisu

Dodržovat stále soboty a neděle bez úkolů :)

V případě zájmu se se mnou můžete spojit prostřednictvím Skype po emailové domluvě.

Moc na Vás myslí a zdraví Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

 

Moji milí žáčci, moje zlatíčka.

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 17.4.

 

ČESKÝ JAZYK:

uč. str. 88, 89 - opakovat určování osoby, čísla a času u sloves

Vyjmenovaná slova po v

uč. str. 104, cv. 1 - opsat

     str. 106, cv. 3a) přepsat na papír

                   3b) pouze ústně

PS - str. 42 dokončit

      str. 46 a 47 celé

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str 40

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen Litomyšl a Kamýk

- str. 94 opakování by - bi (každý den přepsat 6 vět)

Písanka str. 17, 18

papír procvičování ZDE

 

MATEMATIKA:

papír cvičení pro opakování ZDE

Nyní nás čeká nové učivo DĚLENÍ SE ZBYTKEM (učebnice matematiky 3. díl).

Vůbec se toho nebojte! Protože máme zvládnutou násobilku, půjde to hravě:)

Mám vypočítat příklad 17 : 2 =

Postup řešení:

1. hledáme nejblíže menší násobek 2 k číslu 17, to je 16

2. dělíme 16 : 2 = 8

3. dopočítáme zbytek

    8 . 2 = 16 a 16 + 1 = 17, zbytek je 1

4. píšeme 17 : 2 = 8 zb. 1

5. provedeme zkoušku

    8 . 2 + 1 = 17

NEZAPOMEŇ! Zbytek musí být vždy menší než dělitel.

Zatím budeme dělit 2, 3, 4 a 5

na papír vypočítej z uč. str. 8, cv. 8

                          str. 9, cv. 13

                          str. 10, cv. 17

                          str. 12, cv. 22

V případě nejasností dejte vědět přes email.

papír cvičení na dělení se zbytkem ZDE

 

PRVOUKA:

pokračovat v kapitole ŽIVOČICHOVÉ

uč. str. 17 Stavba těl živočichů

str. 18 a 19 prohlédnout obrázky a přečíst text

 

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Každý den si číst z vlastní knížky a každý týden jeden článek z čítanky.

Nezapomeňte na pohádky a zábavné hry.

Dodržovat stále soboty a neděle bez úkolů, o velikonočních svátcích si od úkolů odpočinou i rodiče:)

Moc na Vás myslí a zdraví Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

 

Moji milí žáčci, moje zlatíčka.

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 3.4.

 

ČESKÝ JAZYK:

uč. str. 87, cv. 4 a str. 90, cv. 1 - na papír

PS - str. 34 - doplnit

      str. 42, cv. 1a, b, c

      str. 43, 44, 45 celé

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str 6, 7, 8 a 25

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen (str. 6 a 25)

Písanka str. 14, 15, 16

papír cvičení pro opakování ZDE

 

MATEMATIKA:

uč. str. 52, 53, 54, 55 - každý den jedno cvičení

procvičovat násobilku a násobky čísel vzestupně i sestupně - velmi důležité perfektní zvládnutí

papír cvičení pro opakování ZDE

 

PRVOUKA:

opakovat rostliny a houby

živočichové - znaky života (dle učebnice i sešitu)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Zhlédnout každý týden alespoň 2-3 pohádky :)

Každý den si číst z vlastní knížky a připravovat zápis do čt. deníku (JÁ ČTU TAKY!)

Dodržovat soboty a neděle bez úkolů - jako jindy v průběhu školního roku :)

Moc Vás zdraví Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

3. B


UČIVO 8. 6. - 21. 6.

ANGLICKÝ JAZYK

 • slovíčka ANIMALS - umět psát
 • PS str. 54 - 57
 • uč. str. 59/7 - slož věty na papír

 

UČIVO 1.6. - 7.6.

ČESKÝ JAZYK

 • čít. do str. 103 + vlastní kniha
 • pís. str. 27
 • uč. str. 111
 • SS str. 80 – 83 přečíst
 • PS str. 51/3
  53 – vyjmenovaná slova po Z

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 111/ 11

MATEMATIKA

 • Opakovat dělení se zbytkem
 • Procvičovat násobky

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 23/10
             15/43 (Vypočítej 4 sloupečky.)

ANGLICKÝ JAZYK

 • slovíčka ANIMALS – naučit
 • uč. str. 57 – ústně
 • PS str. 53/2 osmisměrka – vyhledej podle slovníčku
             53/3 vyber správnou možnost a zakřížkuj

Slovíčka:

grass – tráva
wool – vlna
wood – dřevo
clever – chytrý

PRVOUKA

Dle zadání 3. A

 

UČIVO 18.5. - 24. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • čít. str. 96 – 99 + vlastní knížka (Do školy přinést ČTENÁŘSKÝ DENÍK.)
 • pís. str. 25
 • uč. str. 110
 • PS str. 52/4
 • SS  str. 72 – 73 přečíst a zopakovat S
              86 – 87 přečíst a zopakovat V

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 110/4

SS str. 96/ vy-vi (5 vět) -> zbytek ústně

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení SLOVES – osoba, číslo, čas. ZDE

MATEMATIKA

 • uč. str. 21
 • uč. str. 22 – NOVÁ LÁTKA – DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI JEDNOCIFERNÝMI ČÍSLY (viz mail)

Do CVIČNÉHO sešitu:

 • uč. str. 21/13 (Napiš do dvou sloupečků -> 8 + 8 příkladů.)
 • uč. str. 22/4 (Z každého sloupečku vypiš 5 příkladů.)

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, DĚLENÍ SE ZBYTKEM a SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100. ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

 • uč. str. 55 – zopakovat ústně
 • NOVÁ LÁTKA – ZVÍŘATA – ANIMALS – posílám slovíčka, vytiskněte a nalepte do slovníčku -> NAUČIT
 • PS str. 52/1 (Doplňte podle slovníčku.)

Přikládám slovíčka – ANIMALS. ZDE

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

 

UČIVO 11. 5. - 17. 5. 

ČESKÝ JAZYK

 • čít. do str. 95 + vlastní kniha
 • pís. str. 23, 24
 • PS str. 50
 • SS str. 50 – 51 přečíst a zopakovat M
  62 – 63 přečíst a zopakovat P

Do CVIČNÉHO sešitu:

SS str. 95 – sy/si (7 vět) -> zbytek ústně

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení PODSTATNÝCH JMEN – pád, číslo, rod. ZDE

MATEMATIKA

 • PS str. 20 – ústně 

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 20/7 (Z každého sloupečku vypiš 4 příklady.)

             17/56 – 4 sloupečky 

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 A NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ 10. ZDE

ANGLICKÝ JAZYK 

 • PS str. 50/ 9 – spoj větu s obrázkem (barevně)
                      51/10 – ze slov sestav věty
                      51/11 – doplň slovíčka do vět

Umět slovíčka FREE TIME psát bez pomocí slovníčku!

 

Slovíčka k PS str. 50

shout – výkřik

put on – obléknout

get out – dostat se, vstát

turn off – vypnout

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

UČIVO 4.5. - 10.5.

ČESKÝ JAZYK

 • čít. str. 91 – 94 Lachtaní příběh + vlastní četba
 • pís. str. 21, 22
 • uč. str. 109
 • SS str. 80 – 83 – slova s předponou -vy, -vý -> pořádně prostudovat

Do CVIČNÉHO sešitu:

SS str. 95 – my/mi (6 vět) -> zbytek ústně
             95 – py/pi (6 vět) -> zbytek ústně

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení VYJMENOVANÝCH SLOV PO V. ZDE

MATEMATIKA

 • uč. str. 17 – stačí ústně
 • zopakovat násobky 2,3,4,5,6,7,8,9
 • uč. str. 19 NOVÁ LÁTKA - Násobení násobků deseti (Vysvětleno v emailu.)

Do CVIČNÉHO sešitu:

 • uč. str. 17/ 55, 58, 59 (Proveď zápis slovních úloh.)
 • uč. str. 19/ 4 (Z každého sloupečku vypiš 4 příklady.)

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 A NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ 10. ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

 • uč. str. 53 – stačí ústně
 • PS str. 48/7 – spoj otázku s odpovědí
  (Pamatuj: Pokud je v otázce slovo CAN, HAVE, DO -> v odpovědi ho také najdeš.)
 •  PS str. 49/8 – vyhledej v textu ukrytá slova a utvoř věty

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

UČIVO 27.4. - 3.5.

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 19, 20
 • čít. do str. 90 + vlastní kniha
 • PS str. 49
 • SS str. 21 – 23 přečíst a zopakovat B
             34 – 37 přečíst a zopakovat L

Do CVIČNÉHO sešitu:

SS str. 94 – by/bi  (6 vět) -> zbytek ústně
           94 – ly/li (6 vět) -> zbytek ústně

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení PODSTATNÝCH JMEN – pád, číslo, rod. ZDE

MATEMATIKA

 • vyjmenovat násobky 9 + zopakovat násobky 2,3,4,5,6,7,8 (vyjmenovat bez dlouhého přemýšlení)
 • uč. str. 16

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 16/45
            16/47
            16/50 – proveď zápis slovní úlohy

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení DĚLENÍ SE ZBYTKEM. ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

 • uč. str. 52 – napiš věty do cvičného sešitu/na papír (podle obrázků)
 • PS str. 47/5, 48/6 -> napiš věty – co umíš/neumíš
 • nauč se PSÁT slovíčka – free time/volný čas

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

 

UČIVO 20. 4. - 26. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 18
 • čít. str. 88 – 90 + vlastní kniha
 • uč. str. 107 – 108
 • SS str. 77 – 79
 • PS str. 48 (Obtáhněte červenou pastelkou rámeček, ZAPAMATUJTE SI.)

Do CVIČNÉHO sešitu:

 • uč. str. 108/5a

 Přikládám pracovní list na procvičování PODSTATNÝCH JMEN. ZDE

MATEMATIKA

 • uč. str. 13, 14, 15 - ústně
 • vyjmenovat násobky 6, 7, 8

Do CVIČNÉHO sešitu:

 • uč. str. 13/29
             14/34
             15/40

 Pamatuj: Zbytek musí být vždy menší než dělitel!

ANGLICKÝ JAZYK

 • uč. str. 51 – přečíst a přeložit
 • PS str. 46/3
             47/4 (Doplň slovíčka podle obrázků.)

Slovíčka k textu z učebnice:

bow - [bau] – luk
arrow - [arou] – šíp
first - [frst] – první
winner - [vinr] – vítěz
try - [tráj] – zkusit
great - [grejt] – skvěle
shoot - [šut] – postřelit
duck - [dak] – kachna

Přikládám tajenku na procvičování SLOVÍČEK – JÍDLO. ZDE

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

UČIVO 14.4. - 19.4.

ČESKÝ JAZYK

 • uč. str. 88- 89 – opakování sloves – osoba, číslo, čas
 •         106 – ústně – vyjm. slova po V

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 106/3a

 • SS str. 72 – 73 – přečíst a zopakovat (vyjm. slova po S)
 • pís. str. 17
 • čtení z vlastní knihy

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování VYJMENOVANÝCH SLOV PO P. ZDE

MATEMATIKA

 • uč. str. 10, 12
 • vyjmenovat násobky 4,5

 Do CVIČNÉHO sešitu:

 • uč. str. 10/ 17
 •              12/ 22

 Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování DĚLENÍ SE ZBYTKEM. ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

 • Uč. str. 49 – přečti si anglické věty a poté je zkus přeložit – ústně

Do CVIČNÉHO sešitu:

Přepiš a přelož věty do angličtiny:  (Můžeš používat slovníček.)

 1. Já umím plavat.
 2. My neumíme hrát na piano.
 3. Emily umí lyžovat.
 4. On neumí hrát basketbal.
 5. Umíš jezdit na koni?

PRVOUKA

Dle zadání 3.A.

 

UČIVO 6. 4. – 8. 4. (velikonoční prázdniny)

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 16
 • uč. str. 105 – Do cvičného sešitu vytvořte OSNOVU k textu Hodiny po dědečkovi (každý odstavec = jeden bod osnovy)
 •  čít.  do str. 87 – cokoliv  + vlastní kniha
 • naučit vyjmenovaná slova po V

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování VYJMENOVANÁ SLOVA PO M ZDE a OPAKOVÁNÍ Z 2. ROČNÍKU. ZDE

MATEMATIKA

·       uč. str. 9 - ústně

 Do cvičného sešitu přepsat a vypočítat:

16 + 38 =                                   878 – 123 =

78 – 42 =                                   470 + 220 =

41 + 29 =                                   389 –   60  =

99 – 50 =                                   420 + 180 =

27 + 46 =                                   354 – 144 =

84 – 79 =                                   530 +   79 =

55 + 17 =                                   678 – 323 =

62 – 34 =                                  186 +  214 =

 

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování NÁSOBENÍ A DĚLENÍ. ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

·       PS str. 45  - doplnit věty – co kdo umí/neumí – podle obrázků

Př.: Maria can ride a horse.

       She can ski.

       She can´t rollerblade.

  

Zopakovat slovíčka – Free time + can/ can´t. 

 

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

UČIVO 30. 3. – 5. 4.

Milí rodiče, milé děti,

uplynul další týden bez školy a musím říct, že už se na Vás moc těším. Doufám, že jste všichni v pořádku a máte se dobře. ?

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 14 – 15
 • PS   str. 46 – 47

(Vybarvit obdélník s vyjmenovanými slovy žlutě, tabulku „Zapamatujte si“ obtáhněte červeně. Také si můžete vybarvit obrázky v PS.)

 • uč.  str. 104
 • SS   str.   76 – 77 (Nastudovat!)
 • čít.  str.   87 + vlastní kniha

Přikládám obrázky k vyjmenovaným slovům po V ZDE + pamatovák ZDE. (Kdo může, vytiskněte a vybarvěte.)

 

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov. ZDE

 

MATEMATIKA

V matematice začínáme novou látku a tou je DĚLENÍ SE ZBYTKEM. Pro lepší pochopení přikládám odkaz na Matýskovu matematiku na youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 • uč. str. 7 - 8

Důležité je umět vyjmenovat řady násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování. ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK

Lekci 4 jsme již ukončili a začínáme lekci 5, která se nazývá Free time = volný čas. K této lekci přikládám slovíčka. Pokud máte možnost, vytiskněte, pokud ne, tak si je přepište do slovníčku, abyste se je mohli naučit.

Nová látka:

Can you …(swim)?        Umíš … (plavat)?

Yes, I can.                       Ano, umím.

No, I can´t.                     Ne, neumím.

NAUČIT!

 • PS str. 44 – Spojte obrázek se slovíčkem.

Přikládám slovíčka FREE TIME.  ZDE

PRVOUKA

Dle zadání 3. A.

 

UČIVO 23. 3. – 29.3.

ČESKÝ JAZYK

pís. str. 12 – 13 (Dbát na úpravu!)

PS   str. 42 – 45

čít.  do str. 86 – jakýkoliv text, důležité je číst  + vlastní kniha

uč.  str. 99 – 101

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 100/ 5 (3 řádky)

             101/ 1

Nezapomeňte napsat datum, stránku a cvičení.

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení vyjmenovaných slov po S.

ZDE

MATEMATIKA

3.díl - uč. str. 3 - 5

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 3/ 9

             4/ 12

             5/ 23 (Do 2 sloupečků –> 8 + 8 příkladů.)

Nezapomeňte napsat datum, stránku a cvičení.

Přikládám dobrovolný pracovní list na sčítání a odčítání do 1000.

ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

uč. str. 43 – ústně

             44 – 45 zkusit přečíst a přeložit

PS str. 40 – 41

            42 – 43

(Můžete používat slovníček, jinak zkuste vypracovat samostatně. Takový opakovací testík dostanete ve škole.)

PRVOUKA

Dle zadání 3.A.

 

UČIVO 16. 3. – 22. 3.

Založte si CVIČNÝ sešit, do kterého budete plnit úkoly. Vždy napište datum, stránku a cvičení.

Poté bude předán ke kontrole 

ČESKÝ JAZYK

pís. str. 10 – 11

PS  str.  39 – 41

čít. str.  85 – 86

uč.  str.  95 – 97

Do CVIČNÉHO  sešitu vypracujte:       

 uč. str. 96/4

              97/5 (3 řádky)

Také si KAŽDÝ čte svojí knihu, kterou následně zapíše do čtenářského deníku a ve škole představí!

MATEMATIKA

uč. str. 53 – 55

geometrie – uč. str. 42 kružnice

                      48 kruh – střed, průměr, poloměr

 Do CVIČNÉHO sešitu vypracujte:         

uč. str.  55/ 2 a

              55/ 3 a

              55/ 7

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.  36/7

             38/9, 10

             39/11

uč. str. 41 – ústně

Trénujeme slovíčka!

Další Informace jsem poslala všem do mailu.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018