3. A


Moji milí žáčci, moje zlatíčka.

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 17.4.

 

ČESKÝ JAZYK:

uč. str. 88, 89 - opakovat určování osoby, čísla a času u sloves

Vyjmenovaná slova po v

uč. str. 104, cv. 1 - opsat

     str. 106, cv. 3a) přepsat na papír

                   3b) pouze ústně

PS - str. 42 dokončit

      str. 46 a 47 celé

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str 40

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen Litomyšl a Kamýk

- str. 94 opakování by - bi (každý den přepsat 6 vět)

Písanka str. 17, 18

papír procvičování ZDE

 

MATEMATIKA:

papír cvičení pro opakování ZDE

Nyní nás čeká nové učivo DĚLENÍ SE ZBYTKEM (učebnice matematiky 3. díl).

Vůbec se toho nebojte! Protože máme zvládnutou násobilku, půjde to hravě:)

Mám vypočítat příklad 17 : 2 =

Postup řešení:

1. hledáme nejblíže menší násobek 2 k číslu 17, to je 16

2. dělíme 16 : 2 = 8

3. dopočítáme zbytek

    8 . 2 = 16 a 16 + 1 = 17, zbytek je 1

4. píšeme 17 : 2 = 8 zb. 1

5. provedeme zkoušku

    8 . 2 + 1 = 17

NEZAPOMEŇ! Zbytek musí být vždy menší než dělitel.

Zatím budeme dělit 2, 3, 4 a 5

na papír vypočítej z uč. str. 8, cv. 8

                          str. 9, cv. 13

                          str. 10, cv. 17

                          str. 12, cv. 22

V případě nejasností dejte vědět přes email.

papír cvičení na dělení se zbytkem ZDE

 

PRVOUKA:

pokračovat v kapitole ŽIVOČICHOVÉ

uč. str. 17 Stavba těl živočichů

str. 18 a 19 prohlédnout obrázky a přečíst text

 

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Každý den si číst z vlastní knížky a každý týden jeden článek z čítanky.

Nezapomeňte na pohádky a zábavné hry.

Dodržovat stále soboty a neděle bez úkolů, o velikonočních svátcích si od úkolů odpočinou i rodiče:)

Moc na Vás myslí a zdraví Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

 

 

Moji milí žáčci, moje zlatíčka.

Posílám další úkoly, které máte vypracovat do 3.4.

 

ČESKÝ JAZYK:

uč. str. 87, cv. 4 a str. 90, cv. 1 - na papír

PS - str. 34 - doplnit

      str. 42, cv. 1a, b, c

      str. 43, 44, 45 celé

Sýkorčiny s. - přečíst a zopakovat str 6, 7, 8 a 25

- vypsat na papír a zapamatovat si pravopis vlastních jmen (str. 6 a 25)

Písanka str. 14, 15, 16

papír cvičení pro opakování ZDE

 

MATEMATIKA:

uč. str. 52, 53, 54, 55 - každý den jedno cvičení

procvičovat násobilku a násobky čísel vzestupně i sestupně - velmi důležité perfektní zvládnutí

papír cvičení pro opakování ZDE

 

PRVOUKA:

opakovat rostliny a houby

živočichové - znaky života (dle učebnice i sešitu)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

dle zadání 3.B

 

Zhlédnout každý týden alespoň 2-3 pohádky :)

Každý den si číst z vlastní knížky a připravovat zápis do čt. deníku (JÁ ČTU TAKY!)

Dodržovat soboty a neděle bez úkolů - jako jindy v průběhu školního roku :)

Moc Vás zdraví Vaše paní učitelka Věrka Štroblová

3. B


UČIVO 6. 4. – 8. 4. (velikonoční prázdniny)

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 16
 • uč. str. 105 – Do cvičného sešitu vytvořte OSNOVU k textu Hodiny po dědečkovi (každý odstavec = jeden bod osnovy)
 •  čít.  do str. 87 – cokoliv  + vlastní kniha
 • naučit vyjmenovaná slova po V

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování VYJMENOVANÁ SLOVA PO M ZDE a OPAKOVÁNÍ Z 2. ROČNÍKU. ZDE

MATEMATIKA

·       uč. str. 9 - ústně

 Do cvičného sešitu přepsat a vypočítat:

16 + 38 =                                   878 – 123 =

78 – 42 =                                   470 + 220 =

41 + 29 =                                   389 –   60  =

99 – 50 =                                   420 + 180 =

27 + 46 =                                   354 – 144 =

84 – 79 =                                   530 +   79 =

55 + 17 =                                   678 – 323 =

62 – 34 =                                  186 +  214 =

 

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování NÁSOBENÍ A DĚLENÍ. ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

·       PS str. 45  - doplnit věty – co kdo umí/neumí – podle obrázků

Př.: Maria can ride a horse.

       She can ski.

       She can´t rollerblade.

  

Zopakovat slovíčka – Free time + can/ can´t. 

 

PRVOUKA

Dle zadání 3.A

 

UČIVO 30. 3. – 5. 4.

Milí rodiče, milé děti,

uplynul další týden bez školy a musím říct, že už se na Vás moc těším. Doufám, že jste všichni v pořádku a máte se dobře. ?

ČESKÝ JAZYK

 • pís. str. 14 – 15
 • PS   str. 46 – 47

(Vybarvit obdélník s vyjmenovanými slovy žlutě, tabulku „Zapamatujte si“ obtáhněte červeně. Také si můžete vybarvit obrázky v PS.)

 • uč.  str. 104
 • SS   str.   76 – 77 (Nastudovat!)
 • čít.  str.   87 + vlastní kniha

Přikládám obrázky k vyjmenovaným slovům po V ZDE + pamatovák ZDE. (Kdo může, vytiskněte a vybarvěte.)

 

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov. ZDE

 

MATEMATIKA

V matematice začínáme novou látku a tou je DĚLENÍ SE ZBYTKEM. Pro lepší pochopení přikládám odkaz na Matýskovu matematiku na youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 • uč. str. 7 - 8

Důležité je umět vyjmenovat řady násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičování. ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK

Lekci 4 jsme již ukončili a začínáme lekci 5, která se nazývá Free time = volný čas. K této lekci přikládám slovíčka. Pokud máte možnost, vytiskněte, pokud ne, tak si je přepište do slovníčku, abyste se je mohli naučit.

Nová látka:

Can you …(swim)?        Umíš … (plavat)?

Yes, I can.                       Ano, umím.

No, I can´t.                     Ne, neumím.

NAUČIT!

 • PS str. 44 – Spojte obrázek se slovíčkem.

Přikládám slovíčka FREE TIME.  ZDE

PRVOUKA

Dle zadání 3. A.

 

UČIVO 23. 3. – 29.3.

ČESKÝ JAZYK

pís. str. 12 – 13 (Dbát na úpravu!)

PS   str. 42 – 45

čít.  do str. 86 – jakýkoliv text, důležité je číst  + vlastní kniha

uč.  str. 99 – 101

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 100/ 5 (3 řádky)

             101/ 1

Nezapomeňte napsat datum, stránku a cvičení.

Přikládám dobrovolný pracovní list na procvičení vyjmenovaných slov po S.

ZDE

MATEMATIKA

3.díl - uč. str. 3 - 5

Do CVIČNÉHO sešitu:

uč. str. 3/ 9

             4/ 12

             5/ 23 (Do 2 sloupečků –> 8 + 8 příkladů.)

Nezapomeňte napsat datum, stránku a cvičení.

Přikládám dobrovolný pracovní list na sčítání a odčítání do 1000.

ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

uč. str. 43 – ústně

             44 – 45 zkusit přečíst a přeložit

PS str. 40 – 41

            42 – 43

(Můžete používat slovníček, jinak zkuste vypracovat samostatně. Takový opakovací testík dostanete ve škole.)

PRVOUKA

Dle zadání 3.A.

 

UČIVO 16. 3. – 22. 3.

Založte si CVIČNÝ sešit, do kterého budete plnit úkoly. Vždy napište datum, stránku a cvičení.

Poté bude předán ke kontrole 

ČESKÝ JAZYK

pís. str. 10 – 11

PS  str.  39 – 41

čít. str.  85 – 86

uč.  str.  95 – 97

Do CVIČNÉHO  sešitu vypracujte:       

 uč. str. 96/4

              97/5 (3 řádky)

Také si KAŽDÝ čte svojí knihu, kterou následně zapíše do čtenářského deníku a ve škole představí!

MATEMATIKA

uč. str. 53 – 55

geometrie – uč. str. 42 kružnice

                      48 kruh – střed, průměr, poloměr

 Do CVIČNÉHO sešitu vypracujte:         

uč. str.  55/ 2 a

              55/ 3 a

              55/ 7

ANGLICKÝ JAZYK

PS str.  36/7

             38/9, 10

             39/11

uč. str. 41 – ústně

Trénujeme slovíčka!

Další Informace jsem poslala všem do mailu.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018