4. A


STŘEDA 28.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor PÍSEŇ ZDE
PŘ - Nová kapitola: Ve vodě a jejím okolí (kdo chce, nakreslí obrázek) ZDE
DÚ - ČJ UČ 89/5 -  napiš do ČJ DOMÁCÍ podle vzoru v učebnici (neposílat)
      

ČTVRTEK 29.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování vzorů ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ
VL - Kosmova Kronika česká ZDE
DÚ - 4. sloupeček na papíře -  přepiš do ČJ DOMÁCÍ (neposílat)
      - Pracovní list (neposílat) ZDE

 

PONDĚLÍ 26.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování vzorů RŮŽE, ŽENA
DÚ - 6. sloupeček - přepiš do ČJ DOMÁCÍ (neposílat, vyberu a zkontroluji si to ve škole)

ÚTERÝ 27.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Opakování - Podstatná jména rodu ženského a středního
DÚ - 1., 2., 3. sloupeček na druhé straně - pouze doplnit (neposílat)

 

Matematika        4.A       26. 4. - 30. 4.

Po      str. 9/19   2 sloupky,12+ 12 příkladů
         str. 9/16

Út      výuka online
         Převody jednotek - opakování
         Zlomky

St      str. 13/7 (zkoušku ústně - záměnou sčítanců)
         str. 13/8 první řádek + zkouška

Čt      výuka online
         Zlomky

Pá      str. 15/7

 

ČTVRTEK 15.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor ŽENA
VL - Kníže Václav a Boleslav ZDE
DÚ - ČJ UČ 81/3 - vytiskni si nebo nakresli tabulku a do ní doplň dle vzoru všechna modrá podstatná jména (poslat mailem) ZDE
      - VL - Pracovní list - můžete ho vypracovat ve Wordu, vytisknout a vyplnit, nebo napsat odpovědi do sešitu vlastivědy
               (poslat mailem) ZDE

PÁTEK 16.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Psaní koncovek -y, -ami u vzoru ŽENA
PŘ - Čáp bílý, Čejka chocholatá ZDE

 

 

PONDĚLÍ 12.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Závěrečné opakování vzorů podstatných jmen středního rodu
DÚ - UČ 82/10 - přepiš do ČJ ŠK (poslat mailem)

ÚTERÝ 13.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Podstatná jména rodu ženského
DÚ - doplň do vět správné tvary slov v závorkách a přepiš cvičení do ČJ ŠK (poslat mailem) ZDE

STŘEDA 14.4.
PROJEKT ,,Stav se"

 

Matematika       4.A       12. 4 - 16. 4.

3.díl

Po      str.3/2,str.3/3

Út      výuka online
         Čísla do milionu
         Rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě

St      str.4/7,str.4/12

Čt      výuka online
         Čísla do milionu
         Opakování - obvody obrazců

Pá      str.5/19

 

ÚTERÝ 6.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzory středního rodu
DÚ - ČJ UČ 78/1 - dokonči tabulku, kterou jsme začali při online - do ČJ ŠK (poslat mailem)

STŘEDA 7.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Opakování podstatných jmen rodu středního
PŘ - Luční květiny, Kopretina bílá ZDE
DÚ - ČJ UČ 77/4 - do ČJ ŠK přepiš 4 řádky (poslat mailem)
        - poslat DIKTÁT z online hodiny

ČTVRTEK 8.4.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Souhrnné procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního
VL - Na úsvitu ději, Doba přemyslovských knížat ZDE
DÚ - ČJ PS 44/3 - vyhledej slova v osmisměrce, napiš je na linku a urči u nich vzor (poslat mailem)
         - VL křížovka (poslat mailem) ZDE

PÁTEK 9.4.
PROJEKT "BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ"

 

 

Matematika      4.A       6. 4. - 9. 4.

Út        výuka online
           Opakování - jednotky objemu

St        str. 48/1 - přečíst
           str. 48/2,3,5
           str. 48/9 první řádek + zkouška

Čt        výuka online
           Obvod obdélníku a čtverce

Pá        str. 52/5 (Nezapomeň:zápis, výpočet, odpověď tak, jak jsme se to učili ve čtvrtek při online výuce.)
           Nerýsovat.

 

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE. ODPOČIŇTE SI A SPOLU SE UVIDÍME ZPÁTKY V ÚTERÝ 6.4. :-D

PONDĚLÍ 29.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor STAVENÍ
DÚ - ČJ PS 46/2a (poslat mailem)                       

ÚTERÝ 30.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování vzoru STAVENÍ
DÚ - ČJ UČ 77/5 - přepsat do ČJ ŠK (poslat mailem)

STŘEDA 31.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Souhrnné opakování vzorů středního rodu
DÚ - ČJ UČ 78/3 - do ČJ ŠK - nemusíš tentokrát odpovídat celou větou ;-) (poslat mailem)
ČT - Na Bílou sobotu - velikonoční vyprávění
PŘ - Traviny ZDE
PV - Pěstitelské práce - pozorování růstu, péče o osení

 

 

Matematika        4.A         29. 3. - 31. 3.

Po        str. 45/4,6,7

Út        výuka online
           Obvod trojúhelníku

St        str. 47/8,11 (cv. 11 zkoušku jen ústně)

Čt        Velikonoční prázdniny

Pá        Velký pátek

 

STŘEDA 24.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Psaní i/y v koncovkách vzoru MĚSTO, MOŘE, KUŘE
PŘ - NA LOUCE - nová kapitola
PV - Pěstitelské práce - sázení osení
DÚ - ČJ PS 45/4a,b  (poslat mailem)
       - poslat cvičení z online češtiny                          

ČTVRTEK 25.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Souhrnné procvičování vzorů MĚSTO, MOŘE, KUŘE
VL - Staré pověsti české ZDE

DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK (25. - 26.3.)

  • ČJ  PS 45/2a, b (poslat mailem)
  • ČJ PS 45/3 (poslat mailem)
  • ČJ PS 45/5 - oprav a přepiš na řádky (poslat mailem)
  • PŘ - Nakresli obrázek LOUKY a odpověz do sešitu na otázky - viz. příloha (poslat mailem) ZDE

 

 

23. 3.

Aj

angličtina - pracovní list ZDE (pdf ZDE)

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - zápis do sešitu ZDE (pdf ZDE)

 

PONDĚLÍ 22.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor MOŘE, KUŘE
DÚ - zápis - přepiš do ČJ ŠK (neposílat) ZDE

ÚTERÝ 23.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - procvičování vzoru MĚSTO, MOŘE, KUŘE
DÚ - přepiš do ČJ ŠK - piš vedle sebe jako diktát, slovní spojení odděluj čárkou (poslat mailem) ZDE

 

 

Matematika      4.A        22. 3. - 26. 3.

Po      str. 57/5,6     str. 57/4,7

Út      výuka online
         Rýsujeme obdélník a čtverec (pomůcky na rýsování)

St      str. 43/3,4  (náčrt)
         (Připomeň si: Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a její krajní body leží na kružnici.)

Čt      výuka online
         Opakování - jednotky délky

Pá      str. 44/5       str. 58/1

 

 

PÁTEK 19.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor MĚSTO - vyhledávání
DÚ - UČ 67/5 - přepiš do ČJ ŠK a podtrhhni podstatná jména, která se skloňují podle vzoru MĚSTO  (poslat mailem)
VL - Konstantin a Metoděj ZDE

 

 

ČTVRTEK 18.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzor MĚSTO - psaní koncovek
DÚ - UČ 68/6 - napiš doplněné cvičení do ČJ ŠK  (poslat mailem)
PŘ - Hmyz na poli - Mandelinka bramborová, Čmelák zemní ZDE
DÚ - Pracovní list - můžete ho vypracovat ve Wordu, nebo vytisknout a vyplnit, či přepsat do sešitu (poslat mailem) ZDE

 

 

16. 3.

Aj

Angličtina - přítomný čas, pracovní list ZDE (Pdf ZDE)

Slovíčka - TELEVISION ZDE (Pdf ZDE)

 

PONDĚLÍ 15.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Rody podstatných jmen
DÚ - Přepiš do ČJ ŠK slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas (poslat mailem) ZDE

ÚTERÝ 16.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Vzory podstatných jmen rodu středního, Vzor MĚSTO
DÚ - Zápis Podstatná jména - přepiš si ho do ČJ ŠK nebo si ho vytiskni a nalep do sešitu (neposílat) ZDE
      - Na papír napiš krátký příběh na zítřejší projekt na téma ,,Můj nejlepší zážitek 2020" (neposílat)

STŘEDA 17.3.
PROJEKT ,,STORYBOX"

 

 

Matematika         4.A          15. 3. - 19. 3.

Po      str.37/20 (druhý řádek),str. 37/16

Út      online výuka
         G - osa úsečky a střed úsečky (pomůcky na rýsování)

St      str. 37/22 (za c,d,e,f), str.40/3 (první 4 rovnice)
         (nezapomeň na zkoušku - L:,P: , všechny výpočty prováděj písemně i u zkoušky)

Čt      online výuka
         Přímá úměrnost

Pá      str. 42/9, str. 57/8,9

 

STŘEDA 10.3.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Minulý čas u sloves ZDE

PŘ - Živočichové na poli, Zajíc polní a koroptev polní ZDE
      - DÚ - ČJ UČ 62/6 - přepiš slovní spojení ve 2. os., č.j., č. min.  (poslat mailem)  

ČTVRTEK 11.3.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Souhrnné opakování všech slovesných časů

VL - Velkomoravská říše ZDE
      - DÚ - ČJ UČ 61/5 - přepiš do ČJ ŠK, vlnovkou podtrhni slovesa, vypiš je pod cvičení a urči u nich osobu, číslo a čas  (poslat mailem)
     - DÚ - VL UČ str. 6 -  písemně do sešitu odpověz na otázky pod textem (poslat mailem)
     - Dobrovolný DÚ - VV - Nakresli a vybarvi velkého Golema přes celý papír na výšku, výběr pomůcek nechám na tobě (poslat mailem)

PÁTEK 12.3.

PROJEKT -  SVĚTY BUDOUCNOSTI (9,00 - cca.12,00 hodin)
     - DÚ - pošli mailem svého namalovaného Avatara

 

PONDĚLÍ 8.3.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Časování sloves v čase přítomném a budoucím

DÚ - PS 61/1a,d (poslat mailem)
       - PS 61/2 (poslat mailem)

ÚTERÝ 9.3.

PROJEKT ,,GOLEM"

Obrázek Golema ZDE

 

 

Matematika     4.A      8. 3. - 12. 3.

Po      G - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník (opakování)
         str. 34/1, str. 34/3, 34/6 (Nezapomeň na náčrt!)

Út      online výuka
         Písemné násobení dvojciferným činitelem

St      str. 36/13, str. 37/17 (poslední 4 příklady)

Čt      online výuka
         Písemné násobení dvojciferným činitelem

Pá      str. 37/20 (první řádek + zkouška),str. 35/7

 

STŘEDA 3.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Tvoření budoucího času u sloves, Jednoduchý a složený slovesný tvar ZDE
PŘ - Plevely a křoviny našich polí ZDE
      - DÚ - ČJ PS 60/2a,b  (poslat mailem)   

ČTVRTEK 4.3.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Budoucí čas u sloves
VL - Sámova říše ZDE

DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK (4. - 5.3.)
•    ČJ  UČ - 63/3 - Přepiš cvičení doplněné dle nabídky slov do ČJ ŠK (poslat mailem)
•    ČJ UČ 63/4 - Přepiš do ČJ ŠK 4 řádky, podtrhej vlnovkou slovesa a poté je vypiš pod text a urči u nich osobu, číslo a čas (poslat mailem)
•    VL - Sámova říše Práce s textem - Přečtěte si obrázky s texty a vypracujte do sešitu vlastivědy 2. cvičení (poslat mailem) ZDE

 

 

PONDĚLÍ 1.3.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Osoba, číslo a čas u sloves

DÚ - výtvarně - slohový úkol (termín odevzdání je nejpozději do čtvrtka 4.3.) :

1) VV
Na papír či čtvrtku A4 nakreslete, co jste dělali o jarních prázdninách. Můžete malovat čímkoliv, co máte doma - pastelky, voskovky, vodovky, tempery...
Nezapomeňte namalovat sebe a pozadí a zaplnit celý výkres. Zároveň si dávejte pozor, aby postavy nebyly mrňavoučké.  ;-)

2) SLOH
Do sešitu ČJ ŠK napište cca. na půl stránky vyprávění na téma JAK JSEM TRÁVIL/A JARNÍ PRÁZDNINY.
Pošlete mi, prosím, sloh i VV najednou, abych mohla obojí spolu porovnat.
Děti poté dostanou 2 známky (do ČJ a do VV).

ÚTERÝ 2.3.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Tvoření budoucího času u sloves
        - DÚ - PS 60/3 - doplnit křížovku a napsat tajenku (poslat mailem)

 

 

Matematika       4.A          1. 3. - 5. 3 .

Úkoly posílejte denně, prosím!

Po           str. 31/11 (třetí řádek + zkouška),
               str. 32/17 (doplněnou tabulku připravte na online výuku)

Út            výuka online
               Geometrie - trojúhelníková nerovnost (potřeby na rýsování)
               Společná kontrola - str.32/17

St            str.32/20 (první řádek + zkouška)
               str. 53/1

Čt            výuka online
               Písemné násobení dvojciferným činitelem

Pá           str. 35/3, str.35/4

 

 

MILÉ DĚTI A RODIČE,

UŽIJTE SI KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY, ODPOČIŇTE SI A NAČERPEJTE SÍLU A TĚŠÍM SE, ŽE SE V PONDĚLÍ 1.3. SPOLU ZASE UVIDÍME. :-D

STŘEDA 17.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Slovesa v přítomném čase, psaní koncovek ZDE
PŘ - Lilek brambor, Řepa cukrová ZDE
      - DÚ - ČJ PS 59/2a,b  (poslat mailem)    

ČTVRTEK 18.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování psaní koncovek u sloves v přítomném čase, Časování sloves
     - Diktát - poslat mailem na kontrolu
VL - OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN - První lidé u nás ZDE

DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK (18. - 19.2)

  • ČJ  PS 59/3a  - jednotlivá slova ve čtyřsměrce vyznač různými barvami (poslat mailem)
  • ČJ UČ 56/4 - přepiš cvičení do sešitu ČJ ŠK (poslat mailem)
  • PŘ - Vytvoř si svůj zápis na HRÁCH SETÝ, můžeš i nakreslit obrázek (UČ str. 38)

 

 

PONDĚLÍ 15.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Slovesné kategorie osoba a číslo - opakování, procvičování
      - DÚ - PS 57/2 - 12 sloves ze cvičení přepsat do ČJ ŠK a určit u nich osobu a číslo (poslat mailem)     

ÚTERÝ 16.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Čas u sloves ZDE
        - DÚ - UČ 55/1 - dokončit cvičení z online výuky- určit u zbylých sloves OSOBU, ČÍSLO a ČAS (poslat mailem)

 

Matematika      4.A       15. 2. - 19. 2.

Po    písemně   str. 26/7, 31/11 (první řádek + zkouška)

Út    výuka online

St    písemně   str. 32/12,14

Čt    výuka online

Pá    písemně    str. 31/11 (druhý řádek + zkouška, str. 32/15

 

 

STŘEDA 10.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - SLOVESA - osoba
PŘ - Obiloviny, Pšenice obecná ZDE
      - DÚ - ČJ PS 57/2a  (poslat mailem)

ČTVRTEK 11.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Slovesné kategorie OSOBA A ČÍSLO ZDE
VL - Ochrana přírody ZDE

DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK (11. - 12.2)

  • ČJ: PS 57/1a,c (poslat mailem)
  • ČJ: Příloha - Urči osobu a číslo u sloves (poslat mailem) ZDE
  • VL: Nakresli do sešitu pod zápis 3 piktogramy - značky, jak se chováme v národních parcích a napiš, co znamenají - UČ strana 37 (neposílat)

 

 

 

PONDĚLÍ 8.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Slovesa , infinitiv (definice, vysvětlení)
      - DÚ - UČ 50/2 - 2. a 3. sloupeček (poslat mailem)              

ÚTERÝ 9.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Infinitivy - opakování, procvičování
        - DÚ - PS 58/2 a, b + 58/3 (poslat mailem)

 

 

Matematika      4.A       8. 2. - 12. 2.

Po      písemně     str. 27/15, str. 27/14 (první řádek + zkouška)

Út      Online výuka

St      písemně     str. 28/22 (zkouška ústně) str. 27/11

Čt      Online výuka

Pá      písemně      str. 31/8 , str. 27/14 (druhý řádek + zkouška)

 

STŘEDA 3.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování psaní vlastních jmen
                                   - Diktát (poslat mailem)

PŘ - NOVÉ TÉMA - Na poli
      - DÚ - nakresli do sešitu obrázky plodin, živočichů a zemědělských strojů, které se týkají tématu ,,Pole" - podle videa, učebnice (neposílat)  

ČTVRTEK 4.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - NOVÉ TÉMA - Slovesa - definice, vyhledávání, podtrhávání

VL - Nerostné bohatství a průmysl ČR ZDE

DÚ NA ČTVRTEK A PÁTEK (4. - 5.2)
- ČJ: PS 38/2 (poslat mailem)
- ČJ: UČ 49/3 - přepsat do ČJ ŠK a vlnovkou podtrhnout slovesa (poslat mailem)
- VL: Pracovní list - je možné ho vypracovat a poslat ve Wordu, nebo vytisknout a vyplnit, či přepsat obě cvičení do sešitu (poslat mailem) ZDE

 

 

3. 2.

AJ - zápis - nalepte do sešitu ZDE (pdf ZDE)

 

PONDĚLÍ 1.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Podstatná jména - určování, vyhledávání, definice
      - DÚ - UČ 49/2 - přepiš do ČJ ŠK a podtrhni podstatná jména; neurčuj slovní druhy jak je v původním zadání (poslat mailem)         

ÚTERÝ 2.2.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Vlastní jména, Psaní velkých písmen (viz. růžový rámeček v UČ na str. 48)
        - DÚ - UČ 48/6 - poslední spojení, které napíšeš je ,,kamarád (p)_etr z (m)_ostu" (poslat mailem)

 

 

Matematika          4.A       1.2. - 5.2.

Po      písemně  str.23/10, str.24/9

Út      online výuka (Pamětné dělení-dělenec i dělitel je násobkem čísla 10)

St      písemně  str. 26/2, str.26/8

Čt      online výuka (Rýsujeme trojúhelník - rýsovací potřeby)

Pá      písemně  str. 26/6, str. 27/13 - zpaměti !!!

 

 

PONDĚLÍ 25.1.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Předpony a předložky - souhrnné opakování
      - DÚ - UČ 23/3 - 4 řádky (poslat mailem)           

ÚTERÝ 26.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Slovní druhy (kdo chce, múže si vytisknout přiloženou tabulku slovních druhů) ZDE
                                        - Seznámení s podstatnými jmény (kdo chce, může si vytisknout barevný přehled podstatných jmen) ZDE
       - DÚ - zápis SLOVNÍ DRUHY si přepiš nebo vytištěný nalep (neposílat mailem) ZDE
        - DÚ - PS 35/1 a, b  (poslat mailem)

STŘEDA 27.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Určování podstatných jmen
PŘ - ONLINE VÝUKA - U lidských obydlí - souhrnné opakování

 

 

Matematika        4.A       25.1. - 27.1.

Po      písemně str. 22/5  první řádek + zkouška
            str. 23/9  pište do dvou sloupků po šesti příkladech

Út      Online výuka

Stř     písemně str. 23/1  piš do tří sloupků jen výsledky
           a) deseti      b) stem      c) tisícem
           str. 23/2,3  piš jen výsledky

Čt      vysvědčení

Pá      pololetní prázdniny

 

 

STŘEDA 20.1.

ČJ - ONLINE VÝUKA - opakování BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ   
PŘ - Slunéčko sedmitečné, Masařka obecná ZDE
      - DÚ - podle předchozích zápisů si sami zkuste vymyslet a napsat zápis na Včelu medonosnou (UČ str.33). Kdo chce, může ho doplnit vytištěným či namalovaným obrázkem.             

ČTVRTEK 21.1.

ČJ - ONLINE VÝUKA - předpona VY-, VÝ-
     - DÚ - PS 27/2 (poslat mailem)
VL - Půdy a zemědělství ZDE

PÁTEK 22.1.

ČJ - DÚ - PS - 27/3 (poslat mailem)
VL - DÚ - ZDE Podle mapy vypiš, které plodiny a kteří živočichové se mohou pěstovat a chovat v oblasti nížin, pahorkatin a vrchovin, hornatin. Můžete si DÚ vytisknout, doplnit a nalepit do sešitu nebo přepsat. Záleží na vás, co vám vyhovuje více. ;-)  (poslat mailem)

 

 

PONDĚLÍ 18.1.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Procvičování předpon OB-, V-
      - DÚ - UČ 21/3 - na 6 slov napsat 6 vět, každá věta bude mít alespoň 5 slov (poslat mailem)     

ÚTERÝ 19.1.

ČJ - ONLINE VÝUKA - Psaní BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ
       - DÚ - online cvičení ZDE - rozkliknete odkaz, vyberete možnost doplňovačky a pak už pracujete.
Po doplnění 90 slov mi pošlete mailem, jak jste dopadli. Buď mi napište počet chyb z daných 90 slov, nebo udělejte na závěr snímek obrazovky s vašim výsledkem a pošlete to. Já si to napíšu a zítra si to vyhodnotíme. :-)

 

 

Matematika       4.A        18. 1. - 22. 1.

Po    písemně  str. 17/17  první řádek + zkouška
                str. 17/14

Út    online výuka

Stř   písemně  str. 20/7, str. 20/3

Čt    online výuka

Pá    písemně  str. 22/7 (Piš celé příklady - na sčítání do jednoho sloupce, na odčítání do druhého)
                str. 23/11

 

 

STŘEDA 13.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - předpona OB-, V-
     - DÚ - PS - 26/1 a,b (poslat mailem)    
PŘ - Vlaštovka obecná, Holub  ZDE                         

ČTVRTEK 14.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - psaní BJE/BĚ, VJE/VĚ, PĚ
     - DÚ - přepis do ČJ ŠK (poslat mailem) ZDE
VL - Počasí a podnebí v ČR, Roční období

PÁTEK 15.1.
ČJ - DÚ - PS - 26/3 a,b (poslat mailem)
              - PS - 26/4 a (poslat mailem)
VL - DÚ - přepiš nebo vytiskni a nalep zápis (neposílat)ZDE

 

PONDĚLÍ 11.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - Předpony a předložky ROZ-, BEZ-, VZ-
      - DÚ - PS - 25/2 (poslat mailem)                               -
   
ÚTERÝ 12.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - opakování předložek a předpon OD-, NAD-, POD-, PŘED-, ROZ-, BEZ-, VZ-
       - DÚ - UČ - 20/4 do slova ,,ro_stonat se" (poslat mailem)
                 - diktát z online výuky mi, prosím, pošlete neopravovaný mailem spolu s úkolem

 

 

Matematika     4.A      11. 1 - 15. 1.

Po       ústně    str. 15 - růžový rámeček, připomeň si postup písemného sčítání
          písemně  str. 15/2 - zkoušku proveď ústně
                   str. 15/4 - nezapomeň zapsat do zápisu vše, co znáš a vše, co máš vypočítat

Út       online výuka

Stř      písemně  str. 16/6 - zkoušku proveď ústně
                   str. 16/7 - první řádek + zkouška

Čt       online výuka

Pá       písemně  str. 16/7 - druhý řádek + zkouška
                   str. 17/16

 

STŘEDA 6.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - předpona a předložka - vyhledávání v textu, správné psaní dohromady či zvlášť
     - DÚ - PS - 23/2, 3 - nepsat věty, pouze doplnit (poslat mailem)    
PŘ - Krtek obecný, Netopýr ušatý  ZDE                      
   
ČTVRTEK 7.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - předpona a předložka OD, NAD, POD, PŘED
       - DÚ - PS - 24/2 a, b (poslat mailem)
VL - Počasí a podnebí ZDE
PÁTEK 8.1.
ČJ - DÚ - přepiš do ČJ ŠK (poslat mailem) ZDE
VL - DÚ - Počasí dnes - podle str.30, žlutý a oranžový rámeček (poslat mailem)

Úkoly posílejte stejně jako na podzim nejpozději do pátku, podle online rozvrhu. Zápisy z PŘ a VL neposílejte, pouze úkoly.
Přeji krásný víkend a těším se v pondělí v 9 hodin online. :-D

 

 

PONDĚLÍ 4.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - procvičování vyjmenovaných slov
                                        - Předpony a předložky (prezentace, vysvětlení)
   
ÚTERÝ 5.1.
ČJ - ONLINE VÝUKA - rozlišování předpony a předložky ve slovech online, pracovní sešit
       - DÚ - PS - 23/1 dokončit (poslat mailem)
                 - PS - 23/4 (poslat mailem)

 

Matematika   4. 1. - 8. 1.

Po      ústně      str. 13/1
            písemně    str. 13/2,3,9

Út      Výuka online

St      písemně    str. 14/20 (první řádek), str. 14/21 (první řádek + zkouška)

Čt      Výuka online

Pá      písemně     str. 14/20 (druhý řádek), str. 14/21 (druhý řádek + zkouška)

4. B


26. 4.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

12. 4.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

6. 4.

Matematika ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

29. 3.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

24. 3

Český jazyk ZDE

 

22. 3.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

15. 3

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

8. 3.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

1. 3.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

Výtvarná výchova ZDE

 

 

15. 2.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

8. 2.

Český jazyk ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

1. 2.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

Český jazyk ZDE

 

25. 1.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

18. 1.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

11. 1.

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

 

4. 1.

Český jazyk ZDE

Matematika ZDE

Přírodověda ZDE

Vlastivěda ZDE

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018