5. A


6.4.

ČJ

 • video s vysvětlením látky najdou děti na WhatsAppu
 • přepsat zápis "Přídavná jména přivlastňovací" ZDE (celou tabuli i s podtrhaným cvičením, které slouží jako příklad)
 • doplnit a přepsat ofocené cvičení ZDE

VL

 • přečíst text z učebnice ZDE
 • napsat zápis "Josef II. ZDE

 

 

AJ

Ahoj děti, posílám vám odkaz na procvičování angličtiny. Myslím, že by vás to mohlo bavit. V tomto odkazu se otevřou cvičení na různé časy. Prosím, procvičujte pouze present simple. Ostatní časy jsme se ještě neučili. Jinak si zde můžete vybrat i "games, reading, etc." Tak hodně úspěchu a radosti z učení.

https://aj.vcelka.cz/app/all/playlist/271225

 

Učivo do pátku 3.4.

ČJ

Tentokrát si procvičíme především přídavná jména tvrdá a měkká.
• UČ. 165/1 (přepsat)
• 2 ofocená cvičení (přepsat do sešitu) ZDE

VL

• zápis "Osvícenství" ZDE
(opět posílám kopie z učebnice - 1 stránka ZDE a 1 odstavec ZDE)

• učit se a procvičovat zápisy od Rostlin

 

Učivo na 30.3. - 31.3.

ČJ

Děti mají pouze jedno cvičení, protože zítra budou mít místo mé češtiny Scio češtinu.

 • učebnice 106/5 (přepsat)

 • zápis "Význam živočichů" ZDE

VL

 • začínáme novou učebnici ZDE, posílám kopii stránek ZDE, zápis a úvodní video (viz WhatsApp)
 • přepsat zápis "Z novějších českých dějin" ZDE, "Život poddaných'' ZDE

Přeji hezký den a moc na vás vzpomínám.:-)

AJ

vzkaz od paní učitelky ZDE

 

Matematika

30.3 - 10.4.  

Posílám všem dětem nejen hodně pozdravů, ale také nějaké úkoly na procvičování probraného učiva a nového učiva ZDE (sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem).

(cvičení nejsou povinná)

Přeji všem pěkný víkend! (moje mailová adresa je na stránkách školy)

 

26.3. - 27.3.

VL

 •  učit se země podle tabulky, kterou jste si vytvořili

 •  zápis "Rozdělení živočichů" ZDE (fotka Prvoci a Trepka velká je jen pro vysvětlení pojmu v zápise ZDE)

ČJ

 • kontrola ZDE a barevná oprava včerejšího cvičení, opravené možno poslat mailem
 • Prac. sešit

- 18/4

- 19/7

- 19/8 - podtrhat přídavná jména a napsat nad ně vzor

 

25.3.

ČJ

• video na shrnutí látky n/nn (viz. WhatsApp)

• cvičení na n/nn ZDE

 •  dnes přepsat
 •  zítra pošlu správné řešení a vy si to podle něj zkontrolujete a barevně opravíte
 •  opravené a ofocené mi to můžete poslat na mail, abych viděla, jak jste to pochopili, jak vám to jde a jestli si umíte najít chyby

 

Učivo 24.3. - 25.3.

ČJ

 • "Pravidla psaní n/nn" přepsat nebo vytištěné nalepit do sešitu ZDE
 • obě cvičení přepsat ZDE
 • Na procvičování vřele doporučuji stránky www.umimecesky.cz (hledej odkaz psaní n/nn). Zde najdete spousty dalších diktátů, doplňovaček a cvičení. Můžete si vybrat ze tří úrovní. Čím víc cvičení uděláte, tím vám to potom přijde jednodušší.

VL

 • na papír si nakreslit tabulku dle návodu na fotce a doplnit informace o jednotlivých zemích do prázdných okének - tabulka ZDE

 • přepsat zápis "Živočichové" - ZDE

 

 

Matematika

Od 23.3. začněte studovat 3.díl matematiky.

Do strany 13 je opakování již probraného učiva.

Několik málo cvičení pro ty, co jim matematika moc chybí! ZDE

 

Učivo do pátku 20.3

ČJ

• video, kde máte vysvětlenou novou látku
   (je na WhatsAppu)
• do ČJ - ŠK si opsat zápis "Zdvojení souhlásek"
• do ČJ - ŠK (procvičení této nové látky) si opsat 3 cvičení z ofoceného papíru a v UČ str.98/cv.4

zápis, cvičení

VL

• zápis "Rusko"
• namalovat vlajku

zápis

Doufám, že společnými silami zvládneme i novou látku.
Přeji vám krásný den.

17.3.

ČJ

• udělat 2.cvičení ze včerejšího ofoceného papíru

• úkoly na celý týden

• přepsat zápis a namalovat obrázky lesní houby jedlé a jedovaté, lišejníku a plísně. Můžete použít mnou poslané obrázky či internet nebo knížky.

Zápis, Obrázek1, Obrázek2Obrázek3, Obrázek4Obrázek5

16. 3.

ČJ 

vyfocené papíry, jsou tam dvě cvičení, jedno na dnešek, druhé na zítra.

Zadání ZDE

VL

opsat do sešitu

Zadání ZDE

M

Každý den vypracovat cca 1 stranu

AJ

Pupil´s Book str. 52/cv. 5,6, str. 53 Napiš o sobě a svém kamarádovi(kamarádce) (vypracovat do 25.3.)

Informace i procvičování zasíláno zároveň i pomocí WhatsApp (rozšířeno o video)

5. B


Zadání 6.4.- 10.4.

ÚKOLY - ZDE

ČESKÝ JAZYK - ZDE

MATEMATIKA - ZDE

PŘÍRODOVĚDA - ZDE

VLASTIVĚDA - ZDE

 

Anglický jazyk

pracovní listy :

1 - ZDE

2 - ZDE

Pupil's Book p.34-35 Write and translate into Czech ( into exercisebook )

Pupil's book p.37 Words.Sentences.Text. ( into exercisebook )

p.40 Read and translate

p.41 Ex.2,3 ( into exercisebook )

 

Zadání 23.3.-27.3.

ČESKÝ JAZYK - ZDE

MATEMATIKA - ZDE

PŘÍRODOVĚDA - ZDE

VLASTIVĚDA - ZDE

 

ČESKÝ JAZYK (16.3. – 20.3.)

Čítanka:  Přečti si článek „Vzkříšení“ – str. 64
Pracovní sešit:
V pracovním sešitě si doplň cvičení, která ti chybí, na těchto stranách – 10, 11,12, 13, 14a, 14b.
Školní sešit:
Do školního sešitu vypracuj z pracovního sešitu: str. 44/cv.1 – pracuj podle zadání v PS. Nezapomeň na datum, stranu a cvičení.

Anglický jazyk

vypracovat listy:

list1, list2

MATEMATIKA (16.3. – 20.3.)

Milé děti,
tento týden si v matematice zopakujeme desetinná čísla a procvičíme si aritmetický průměr.
Jednotlivá cvičení si vypracovávejte do školních sešitů, pište si datum – podle toho, který den (dny) si budete matematiku procvičovat. Také si značte stranu a cvičení, které zrovna děláte, abychom se pak, až se sejdeme znovu ve škole, snadněji v učivu orientovali.
Pracujte si podle jednotlivých zadání v učebnici a podle těchto pokynů:

Učebnice 3. díl:
str.9/cv.1 (desetinná čísla)
aritmetický průměr – Zalistujte si v sešitě zpět a připomeňte si, jak počítáme aritmetický průměr.
str. 9/cv.3,4,6
str. 10/1,2,3,5 – Přečtěte si jídelní lístek a vypracujte zadané úkoly z modrého rámečku.

PŘÍRODOVĚDA (16.3. – 20.3.)

- téma tohoto týdne v přírodovědě bude VESMÍR
- přečti si v učebnici (Země ve vesmíru)text z těchto stran: 14-17
- přepiš si zápis do sešitu (začni si na novou stránku, protože začínáme novou velkou kapitolu o vesmíru, nezapomeň na datum a dbej na správný pravopis – velká/malá písmena a podobně, také podtrhávej nadpisy)
- zápis do sešitu:

Sluneční soustava
Sluneční soustava je seskupení vesmírných těles kolem Slunce. Sluneční soustavu tvoří:
- Slunce (hvězda)
- planety a planetky
- měsíce planet
- komety
- meteorická tělesa
Mezi planety sluneční soustavy patří:  
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
Slunce – je hvězda, je nejbližší hvězdou naší planety Země. Význam Slunce pro naši planetu:
1. Slunce je zdrojem energie (tepla a světla)pro život na Zemi.
2. Slunce k sobě přitahuje Zemi gravitační silou.
Země – je stará přibližně 4,5 miliardy let (podobně jako Slunce). Povrch je tvořen pevninami (29%) a vodstvem (71%). Země vykonává současně dva pohyby:
1. Otáčí se kolem své vlastní osy – tento pohyb způsobuje střídání dne a noci.
2. Obíhá kolem Slunce po oběžné dráze (pomyslné kružnici) – tento pohyb způsobuje střídání ročních období.

VLASTIVĚDA (16.3. – 20.3.)

- přečti si text v učebnici na straně 6-7
- přepiš si zápis do sešitu:
(nezapomeň na datum a dbej na správný pravopis – velká/malá písmena a podobně, také podtrhávej nadpisy)

Marie Terezie
Marie Terezie vládla od roku 1740 do roku 1780. Během své vlády uskutečnila mnoho změn, kterými chtěla ulehčit život poddaných a zmodernizovat svou říši.
Reformy Marie Terezie:
1. Zavedení povinné školní docházky pro děti od šesti do dvanácti let.
2. Robotní patent – Marie Terezie zkrátila poddaným robotu na 3 dny v týdnu.

Josef II.
Po smrti Marie Terezie se ujal vlády její nejstarší syn Josef II., který vládl od roku 1780 do roku 1790. Během své vlády se snažil vytvořit z habsburské říše jednotný a silný stát. Aby zlepšil život prostého lidu, zavedl různé reformy.
Reformy Josefa II. :
1. Toleranční patent – přinesl obyvatelům habsburské říše náboženskou svobodu.
2. Patent o zrušení nevolnictví – lidé se mohli svobodně stěhovat, ženit, vdávat bez povolení vrchnosti.

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018