6. A


22. 4.

VKO

 • pročíst uč. str. 78 – 81, najít si na internetu pražskou pamětihodnost nebo zajímavost a zpracovat krátký referát (A5)
 • pročíst str. 82 – 86, udělat zápis (viz příloha ZDE)

Splnit k datu 25.5.

 

Starší zadání

Matematika

Udělat si stručné zápisy do sešitu a procvičit na některých cvičeních.

Aritmetika: Operace s desetinnými čísly uč. str.45-62 (vše jsme již dělali, jde o procvičování),pr.sešit do str.21 a poč. chv. od str.1do str.32 si postupně doplňovat, co chybí. Kontrola s kalkulačkou.

Geometrie: Trojúhelníky-konstrukce,druhy-procvičování, definovat,narýsovat těžnici,výšku stř.příčku, popř. umět sestrojit kružnici opsanou, vepsanou a procvičovat úhly (uč. str.45-62), pr.sešit str.8-13,20,23,26-27,31. Samozřejmě,co ještě nemáme doplněno.
    

Fyzika

Stačí procvičovat převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu, objemu (což už umíme z matiky), Jak se dané veličiny měří (pohrát si), kde se s nimi setkáme v běžné praxi (udělat třeba koláž z obalů výrobků, kde tyto veličiny jsou uvedeny),popř. si vyzkoušet něco i změřit. Do sešitu udělat jenom stručné zápisy.

(M+Fy - práce na delší období cca 1 až 1,5 měsíce - průběžně procvičovat)

Český jazyk a literatura

Práce je již zadávána pomocí portálu Fred - komunikace, úkoly, testy (zadání není viditelné zpětně - uvidíte až nově zadané úkoly)

 • práce zadána ještě ve škole (do 20.3.)
 • procvičování zájmen
 • dokončení zpracování knihy k Souboji čtenářů
 • pročíst si dle následujícího odkazu loňské otázky a odpovědi, případně doplnit vlastní zápisky (i z předcházejících částí)

https://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2019-soutezni-otazky-a-odpovedi-online-kola-abi3725/

Anglický jazyk

Student's Book 

p.43 read,translate.Task ( into exercisebook )

p.47 Coursework 2 - All about me!

Revise words p.46

staré zadání:

Student's book
p.44-45 exercises 1-8 (vypracovat do 25.03)

VkZ

Práce zadána na portálu Fred.

Přírodopis

nová zadání viz www.zakfred.cz

30. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Ploštěnci a hlísti – test

 • Mám pro vás test, ze kterého máte možnost získat jedničku. Získá ji pět z vás, kteří budou mít nejlepší výsledek. Kromě správné odpovědi se hodnotí také jak rychle na otázku odpovíte.
 • Ještě než si otevřete odkaz, přečtěte si tyto instrukce: Jako svoji přezdívku (nickname) zadejte prosím své jméno a příjmení. Poté, co kliknete na OK, go! se vám spustí test na téma cizopasní ploštěnci a hlísti. U každé otázky je časový limit, takže neotálejte, ale ani nepanikařte. Na vyplnění máte čas do 5. 4. 2020.
 • https://kahoot.it/challenge/0144294?challenge-id=06668309-1535-4e0c-8ec6-9fa5e915aadf_1585566829591

Měkkýši

 

23. 3. – 29. 3. 2020

Cizopasní ploštěnci

Zopakujte si učivo pomocí tohoto videa - https://www.youtube.com/watch?v=yVhHFDO2vi0

Svoje znalosti procvičte zde - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1950

Hlísti

Seznamte se s učivem o hlístech - https://www.youtube.com/watch?v=LyShE3XeBhk

Udělejte si zápis do sešitu - buď pomocí videa, nebo z učebnice na str. 56, 57

Svoje znalosti procvičte zde - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1951

 

Vypracujte do pátku 20. 3. V případě dotazů pište na e-mail: eva-sulakova@centrum.cz.

Učebnice str. 52-55, přečíst, zopakovat, udělat výpisky včetně nákresu (stavba těla ploštěnky, tasemnice – hlavička a tělní články).

Zhlédněte toto video - https://www.youtube.com/watch?v=3Qv5O2H695A a napište do sešitu odpovědi na tyto otázky:

 1. Kde v přírodě můžeš najít ploštěnky?
 2. Podle čeho můžeme určit o jaký druh ploštěnky se jedná?
 3. O jaký druh ploštěnky se pravděpodobně jedná ve videu? Pomůže ti obrázek v čase 1:52.
 4. Jak reaguje ploštěnka na dotyk v hlavové části těla a uprostřed těla?
 5. Dává ploštěnka přednost pobytu na světle nebo ve stínu?
 6. Co je to regenerace a u kterého živočicha jsme se s regenerací již setkali?

Dějepis

Učivo do 20.5.2020

Nové přečti, písemné výpisky, písemně odpověz na otázky, kontrola po příchodu do školy.

Římská republika- s.105-106,ot.106/1-5

Ovládnutí Itálie-s.106-107,ot.2,3

Punské války s.107-108,ot.1,2

Spartakus-s.112-bok

1.triumvirár-s.112-113,ot.113-2,3

Caesar-s.113-bok

2.triumvirát s.114-115,ot.3

Císařský Řím,principát-s.117,ot.3

Vypsat římské císaře+1 věta o stylu vlády s.117-122

Dioklecián-s.124-125,,ot.1

Konstantin –s.126,ot.3

Zánik záp. říše –s.128

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Řecké městské státy ,Athény,Sparta,Řeckoperské války, Peloponéská válka..str.79-86

Dále nově Makedonské Řecko,Al.Makedonský, Kultura str.79-98

Řím-doba královská ..str.102-105

 

Zeměpis

Učivo do 20.5.2020

Nové přečti, písemné výpisky, písemně odpověz na otázky, kontrola po příchodu do školy.

Lidé v ohrožení s.68-69

Domov, obec, stát, světadíl s.73-75 ot.75-1-3

Jak se lidé odlišují s.78-79, ot. 1-4 nad shrnutím

Život ve městech s.82-83, ot. Porovnej život ve městě a na venkově

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Podnebné pásy plus nákres

Dále Přírodní složky a oblasti Země  str.46-67

 

VKO

1) Vyhledej na internetu kdo je to osobnost a zapiš si do sešitu (k tomu přilož referát, který už ti byl uložen při hodině ve škole-pokud nemáš, vyber si osobnost sám a zpracuj - budu vybírat) + přečíst učebnice str. 74-76

2)Vyhledej a napiš si do sešitu kdo je prezident (krátce) a vyber si některého prezidenta a zpracuj referát (budu vybírat)

termín: do Velikonoc

 

Ostatní předměty

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

- nutné aktivovat si účet (na základě zaslaných údajů od třídních učitelů) do portálu Fred na adrese:

https://aktivacefred.cz

- od pondělí 23.3. budou zadávána cvičení i v ramci tohoto portálu

6. B


22. 4.

VKO

 • pročíst uč. str. 78 – 81, najít si na internetu pražskou pamětihodnost nebo zajímavost a zpracovat krátký referát (A5)
 • pročíst str. 82 – 86, udělat zápis (viz příloha ZDE)

Splnit k datu 25.5.

 

Starší zadání

Matematika

Udělat si stručné zápisy do sešitu a procvičit na některých cvičeních.

Aritmetika: Operace s desetinnými čísly uč. str.45-62 (vše jsme již dělali, jde o procvičování),pr.sešit do str.21 a poč. chv. od str.1do str.32 si postupně doplňovat, co chybí. Kontrola s kalkulačkou.

Geometrie: Trojúhelníky-konstrukce,druhy-procvičování, definovat,narýsovat těžnici,výšku stř.příčku, popř. umět sestrojit kružnici opsanou, vepsanou a procvičovat úhly (uč. str.45-62), pr.sešit str.8-13,20,23,26-27,31. Samozřejmě,co ještě nemáme doplněno.
    

Fyzika

Stačí procvičovat převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu, objemu (což už umíme z matiky), Jak se dané veličiny měří (pohrát si), kde se s nimi setkáme v běžné praxi (udělat třeba koláž z obalů výrobků, kde tyto veličiny jsou uvedeny),popř. si vyzkoušet něco i změřit. Do sešitu udělat jenom stručné zápisy.

(M+Fy - práce na delší období cca 1 až 1,5 měsíce - průběžně procvičovat)

Český jazyk a literatura

Práce je již zadávána pomocí portálu Fred - komunikace, úkoly, testy (zadání není viditelné zpětně - uvidíte až nově zadané úkoly)

 • práce zadána ještě ve škole (do 20.3.)
 • procvičování zájmen (využít i online cvičení na internetu)
 • vybrat 1 knihu (učebnice literatury - dosud probrané kapitoly) ke zpracování Záznamu o četbě (formulář ZDE) - práce s internetem, některé knihy k dispozici online, informace z formuláře dohledatelné - termín odevzdání do 30. března na email: luckastrejckova@centrum.cz (v předmětu uveďte Záznam o knize, jméno)

Anglický jazyk

Student's Book 

p.43 read,translate.Task ( into exercisebook )

p.47 Coursework 2 - All about me!

Revise words p.46

staré zadání:

Student's book
p.44-45 exercises 1-8 (vypracovat do 25.03)

VkZ

Práce zadána na portálu Fred.

Přírodopis

nová zadání viz www.zakfred.cz

30. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Ploštěnci a hlísti – test

 • Mám pro vás test, ze kterého máte možnost získat jedničku. Získá ji pět z vás, kteří budou mít nejlepší výsledek. Kromě správné odpovědi se hodnotí také jak rychle na otázku odpovíte.
 • Ještě než si otevřete odkaz, přečtěte si tyto instrukce: Jako svoji přezdívku (nickname) zadejte prosím své jméno a příjmení. Poté, co kliknete na OK, go! se vám spustí test na téma cizopasní ploštěnci a hlísti. U každé otázky je časový limit, takže neotálejte, ale ani nepanikařte. Na vyplnění máte čas do 5. 4. 2020.
 • https://kahoot.it/challenge/057028?challenge-id=06668309-1535-4e0c-8ec6-9fa5e915aadf_1585567059067

Měkkýši

Seznamte se s učivem zde - https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o a také zde - https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0
Udělejte si zápis do sešitu - buď pomocí videa, nebo z učebnice na str. 58 - 62

 

23. 3. – 29. 3. 2020

Cizopasní ploštěnci

Zopakujte si učivo pomocí tohoto videa - https://www.youtube.com/watch?v=yVhHFDO2vi0

Svoje znalosti procvičte zde - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1950

Hlísti

Seznamte se s učivem o hlístech - https://www.youtube.com/watch?v=LyShE3XeBhk

Udělejte si zápis do sešitu - buď pomocí videa, nebo z učebnice na str. 56, 57

Svoje znalosti procvičte zde - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1951

 

 

Vypracujte do pátku 20. 3. V případě dotazů pište na e-mail: eva-sulakova@centrum.cz.

Učebnice str. 52-55, přečíst, zopakovat, udělat výpisky včetně nákresu (stavba těla ploštěnky, tasemnice – hlavička a tělní články).

Zhlédněte toto video - https://www.youtube.com/watch?v=3Qv5O2H695A a napište do sešitu odpovědi na tyto otázky:

 1. Kde v přírodě můžeš najít ploštěnky?
 2. Podle čeho můžeme určit o jaký druh ploštěnky se jedná?
 3. O jaký druh ploštěnky se pravděpodobně jedná ve videu? Pomůže ti obrázek v čase 1:52.
 4. Jak reaguje ploštěnka na dotyk v hlavové části těla a uprostřed těla?
 5. Dává ploštěnka přednost pobytu na světle nebo ve stínu?
 6. Co je to regenerace a u kterého živočicha jsme se s regenerací již setkali?

Dějepis

Učivo do 20.5.2020

Nové přečti, písemné výpisky, písemně odpověz na otázky, kontrola po příchodu do školy.

Římská republika- s.105-106,ot.106/1-5

Ovládnutí Itálie-s.106-107,ot.2,3

Punské války s.107-108,ot.1,2

Spartakus-s.112-bok

1.triumvirár-s.112-113,ot.113-2,3

Caesar-s.113-bok

2.triumvirát s.114-115,ot.3

Císařský Řím,principát-s.117,ot.3

Vypsat římské císaře+1 věta o stylu vlády s.117-122

Dioklecián-s.124-125,,ot.1

Konstantin –s.126,ot.3

Zánik záp. říše –s.128

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Řecké městské státy ,Athény,Sparta,Řeckoperské války, Peloponéská válka..str.79-86

Dále nově Makedonské Řecko,Al.Makedonský, Kultura str.79-98

Řím-doba královská ..str.102-105

 

Zeměpis

Učivo do 20.5.2020

Nové přečti, písemné výpisky, písemně odpověz na otázky, kontrola po příchodu do školy.

Lidé v ohrožení s.68-69

Domov, obec, stát, světadíl s.73-75 ot.75-1-3

Jak se lidé odlišují s.78-79, ot. 1-4 nad shrnutím

Život ve městech s.82-83, ot. Porovnej život ve městě a na venkově

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Podnebné pásy plus nákres

Dále Přírodní složky a oblasti Země  str.46-67

VKO

1) Vyhledej na internetu kdo je to osobnost a zapiš si do sešitu (k tomu přilož referát, který už ti byl uložen při hodině ve škole-pokud nemáš, vyber si osobnost sám a zpracuj - budu vybírat) + přečíst učebnice str. 74-76

2)Vyhledej a napiš si do sešitu kdo je prezident (krátce) a vyber si některého prezidenta a zpracuj referát (budu vybírat)

termín: do Velikonoc

 

 

Ostatní předměty

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

- nutné aktivovat si účet (na základě zaslaných údajů od třídních učitelů) do portálu Fred na adrese:

https://aktivacefred.cz

- od pondělí 23.3. budou zadávána cvičení i v ramci tohoto portálu

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018