7. A


9. 6
Španělský jazyk

Pracovní sešit - 13/17
Učebnice - 23/17 (do sešitu)
                            Př. cien, entre, cuatro, igual a/son, veinticinco

Obě cvičení mi stejně jako ta předchozí pošlete na mail.

 

15. 5.
Španělský jazyk

 • Slovíčka "Povolání" ZDE - kdo má možnost, vytištěné nalepí do sešitu, opstatní přepíšou
 • Pracovní sešit - str.12/cv.16
 • Učebnice - str.23/cv.15

Vypracované cvičení v Pracovním sešitě a učebnici mi pošlete ofocené nebo oskenované na mail.

Kromě toho  mi jen velmi málo z Vás poslalo minulé vypracování pracovního sešitu (str.13/cv. 19, 20, 21)!!!

 

5. 5.

ŠJ

Prosím o zaslání ofocených nebo naskenovaných úkolů na můj email Petra.Hrusova@seznam.cz, a to konkrétně Pracovní sešit str.13/cv.19, 20, 21.

 

4. 5.

VKO

Zdravím vás a posílám úkoly. Zpracujte do 25.5.

1) Příloha ZDE

2) Udělejte výpisky a naučte se - OSN (Organizace spojených národů)

                                  NATO (Severoatlantický pakt)

3) Referáty, které jste měli zpracovat, pošlete na adresu:

reditel@zs-zarubova.cz

popřípadě vhoďte do schránky na škole.

Nezapomeňte podepsat!!!

 

22. 4

ŠJ

Doufám, že číslice do 100 zvládáte, takže v následujícím zadání nebude problém s nimi pracovat.

Pracovní sešit - str. 13/cv.19, 20, 21

 

Fyzika

Učivo od str. 102 - Pascalův zákon, tlak.síla v kapalině, vztlaková síla, Archimedův zákon, chování těles v kapalině (do konce kapitoly o kapalinách). U každého tématu si udělat stručný zápis, někde stačí žl. rámeček,popř. obrázek.

Naučit se používat vzorečky, jednotky daných veličin-převody jednotek! Vždy zkusit odpovědět na otázky za tématem a dát alespoň 2 příklady.

 

Český jazyk a literatura

Práce je již zadávána pomocí portálu Fred - komunikace, úkoly, testy (zadání není viditelné zpětně - uvidíte až nově zadané úkoly)

- práce zadána ještě ve škole (do 20.3.)
- vybrat 1 knihu (učebnice literatury - dosud probrané kapitoly) ke zpracování Záznamu o četbě (formulář ZDE) - práce s internetem, některé knihy k dispozici online, informace z formuláře dohledatelné - termín odevzdání do 30. března na email: luckastrejckova@centrum.cz (v předmětu uveďte Záznam o knize, jméno)

Anglický jazyk

Student's Book p.113 Coursework 5 - All about me!

Revise words p.112

p.109 Extra reading 

Answer the questions ( into exercisebook )

staré zadání:

Student's book
p.110-111 exercises 1-6 (vypracovat do 25.03)

Ruský jazyk

Vypsat do sešitu cv, 1,3, 7A,8A,12A-přepiš, 13-4 lekce/ 4 razděl.

Vše umět přečíst nahlas!!!! I předchozí zadání

 

text s. 47/11 b - přepsat a přeložit

s 48,49 / cv. 12-16 přepsat a řešit dle pokynů

Španělský jazyk

6.4

 • zopakovat si čísla do 20
 • nově se naučit čísla do 100 - dle ofocené tabulky ZDE (kdo má možnost, tabulku si vytištěnou nalepí do sešitu)

Při učení zjistíte, že se stačí naučit pouze desítky, ke kterým se stále stejným způsobem přidávají jednotky.

Při učení výslovnosti doporučuji na YouTube: Spanish Lesson 8 - NUMBRES from 0 to 100 in Spanish ZDE

 

 

do 1.4.

 • umět slovíčka "Carácter"

(kdo nemá nalepené, posílám kopii ZDE)

 • UČ: 21/12 - do Deberes napsat popis 2 učitelů (nepsat jméno učitele, pouze popis - povaha, vzhled)
 • umět časovat Ser, Llamarse, Tener

 

Matematika

30. 3. - 3. 4.

Procvičovat úměrnost (trojčlenku)

PS Aritmetika 7 (světle modrý ) - výpočty do školního sešitu 

Str. 25+25+26 (přímá úměrnost) , 35+36 (nepřímá úměrnost)

Procenta

PS procenta (tmavě modrý)

str. 14+15

Geometrie

Sestroj do školního sešitu (náčrt, postup, konstrukce, závěr)

 1.  a = 6 cm ; b = 4 cm ; c = 3 cm
 2.  alfa (A) = 60° ; b = 7 cm ; c = 6 cm
 3. alfa (A) = 60° ; beta (B) = 70° ; b = 6 cm

 

Test Procenta 7 A - nutno řádně číst zadání - je na něj 45 minut vyplnit nejpozdeji v neděli (portál Fred - vidí jej pouze ti kteří byli zaregistrováni do 24.3.)

23.- 27. 3

Projít postupně online lekci (dobře vysvetleno online)

Procenta - slovní úlohy

+ pracovní sešit procenta do str. 13

 

výklad učebnice případně lekce procenta ZDE

PS procenta do str. 9

ověření:

Kvíz 1

Kvíz 2

Geometrie - opakovat konstrukční věty + úvod hranol

VkZ

Práce zadána na portálu Fred.

Přírodopis

nová zadání viz www.zakfred.cz

30. 3. – 5. 4. 2020

Poznávačka savců

 • Ještě než si otevřete odkaz, přečtěte si tyto instrukce: Jako svoji přezdívku (nickname) zadejte prosím své jméno a příjmení. Poté, co kliknete na OK, go! se vám spustí test s fotkami různých savců. U každé otázky je časový limit, takže neotálejte, ale ani nepanikařte. Na vyplnění máte čas do 5. 4. 2020, do půlnoci. Poté pět nejlepších získá jedničku.
 • https://kahoot.it/challenge/0533465?challenge-id=06668309-1535-4e0c-8ec6-9fa5e915aadf_1585318341622

Botanika – nauka o rostlinách

 

23. 3. – 29. 3. 2020

Savci

 

Vypracujte do pátku 20. 3. V případě dotazů pište na e-mail: eva-sulakova@centrum.cz.

Zhlédněte tento dokument - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240001-nejdokonalejsi-model/ a napište do sešitu odpovědi na tyto otázky.

 1. Jakým způsobem jsou savci přizpůsobeni životu v chladném prostředí?
 2. Který druh savce je největší na světě?
 3. Jakým způsobem probíhá vývoj mláděte klokana od narození po dospělost?
 4. Která zvířata řadíme mezi vačnatce? Vyjmenuj alespoň 5.
 5. Co je to Gondwana?
 6. Na kterých kontinentech se vyskytuje nejvíce vačnatců?
 7. Co je to placenta a k čemu slouží?

Dějepis

Do 20.5.

Přečíst, písemné stručné výpisky +odpovědi na otázky, kontrola po příchodu do školy/známky/.

České země za Ferdinanda I., Maxmiliána II.,Rudolfa II. s.135-139. ot. S.139-1-3

Ref. v N.,Fr.,Ang.,důsledky  s.124-128,ot.129-1,2

Osmanská říše s.87-88,ot.88-4

Objevné plavby 88-91 ot. 91-1,2 dole

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Jan Hus,Husitské války  str.104-108

Dále nově Ladislav Pohrobek ,Jiří Poděbradský , Vlad. a Ludvík Jagellonský  str.109-114

Kultura vrch. a pozdního středověku 116-120

 

Zeměpis

Do 20.5.

Přečíst, písemné stručné výpisky +odpovědi na otázky, kontrola po příchodu do školy/známky/.

Rozdělení Asie s.99-4 řádky z textu

Dále od s,100-121-vždy z kapitoly vypsat státy a text/modrý/ shrnutí

Ot.103-2,  107-1, 109-1-3 dolní polovina, 111/4

 

Vždy přečíst,výpisky, otázky za textem písemně do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Austrálie…str.78-85

Dále nově Povrch,podnebí,vodstvo,obyvatelstvo Asie   str.88-98

 

VKO

- Zpracujte a naučte se do Velikonoc:

1) Víra a náboženství - stručné výpisky uč. str. 24-26

2) Stát a jeho formy - stručné výpisky uč. str.45-47

3) Demokracie- svobodné volby - stručné výpisky uč. str.50-51

- vyhledejte na internetu a udělejte výpisky (stručné):

a)druhy volebního práva

b)principy volebního práva - udělejte výpisky (stručné)

4) Napište referát (A4) - téma - Evropská unie (budu vybírat)

 

Ostatní předměty

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

- nutné aktivovat si účet (na základě zaslaných údajů od třídních učitelů) do portálu Fred na adrese:

https://aktivacefred.cz

- od pondělí 23.3. budou zadávána cvičení i v ramci tohoto portálu

7. B


05.07.2020

9. 6
Španělský jazyk

Pracovní sešit - 13/17
Učebnice - 23/17 (do sešitu)
                            Př. cien, entre, cuatro, igual a/son, veinticinco

Obě cvičení mi stejně jako ta předchozí pošlete na mail.

15. 5.

Výchova k občanství

 1. Stát, jeho formy a typy
 2. Náležitosti státu (území, obyvatelstvo, státní moc)
 3. Co je to demokracie
 4. Vyjmenuje náležitosti demokratického státního zřízení
 5. Princip Evropské unie
 6. Charakterizuje jednotlivé oblasti lidských práv

Vypracovat stručné odpovědi na papír.

Výchova ke zdraví

 1. Návykové látky, rizika zneužívání
 2. Vliv vrstevníků a sociálního prostředí na jednotlivce
 3. Vliv sdělovacích prostředků, objektivní a subjektivní informace
 4. Ochrana člověka za mimořádných událostí-klasifikace mimořádných událostí
 5. Rizika ohrožující zdraví v každodenních činnostech
 6. Postup při poskytování první pomoci

Vypracovat stručné odpovědi na papír.

Španělský jazyk

 • Slovíčka "Povolání" ZDE - kdo má možnost, vytištěné nalepí do sešitu, opstatní přepíšou
 • Pracovní sešit - str.12/cv.16
 • Učebnice - str.23/cv.15

Vypracované cvičení v Pracovním sešitě a učebnici mi pošlete ofocené nebo oskenované na mail.

Kromě toho  mi jen velmi málo z Vás poslalo minulé vypracování pracovního sešitu (str.13/cv. 19, 20, 21)!!!

 

5. 5.

ŠJ

Prosím o zaslání ofocených nebo naskenovaných úkolů na můj email Petra.Hrusova@seznam.cz, a to konkrétně Pracovní sešit str.13/cv.19, 20, 21.

 

4. 5.

VKO

Zdravím vás a posílám úkoly. Zpracujte do 25.5.

1) Příloha ZDE

2) Udělejte výpisky a naučte se - OSN (Organizace spojených národů)

                                  NATO (Severoatlantický pakt)

3) Referáty, které jste měli zpracovat, pošlete na adresu:

reditel@zs-zarubova.cz

popřípadě vhoďte do schránky na škole.

Nezapomeňte podepsat!!!

 

22. 4

ŠJ

Doufám, že číslice do 100 zvládáte, takže v následujícím zadání nebude problém s nimi pracovat.

Pracovní sešit - str. 13/cv.19, 20, 21

Fyzika

Učivo od str. 102 - Pascalův zákon, tlak.síla v kapalině, vztlaková síla, Archimedův zákon, chování těles v kapalině (do konce kapitoly o kapalinách). U každého tématu si udělat stručný zápis, někde stačí žl. rámeček,popř. obrázek.

Naučit se používat vzorečky, jednotky daných veličin-převody jednotek! Vždy zkusit odpovědět na otázky za tématem a dát alespoň 2 příklady.

Český jazyk a literatura

Práce je již zadávána pomocí portálu Fred - komunikace, úkoly, testy (zadání není viditelné zpětně - uvidíte až nově zadané úkoly)

- práce zadána ještě ve škole (do 20.3.)
- vybrat 1 knihu (učebnice literatury - dosud probrané kapitoly) ke zpracování Záznamu o četbě (formulář ZDE) - práce s internetem, některé knihy k dispozici online, informace z formuláře dohledatelné - termín odevzdání do 30. března na email: luckastrejckova@centrum.cz (v předmětu uveďte Záznam o knize, jméno)

Anglický jazyk

Student's Book p.113 Coursework 5 - All about me!

Revise words p.112

p.109 Extra reading 

Answer the questions ( into exercisebook )

staré zadání:

Student's book
p.110-111 exercises 1-6 (vypracovat do 25.03)

Ruský jazyk

Vypsat do sešitu cv, 1,3, 7A,8A,12A-přepiš, 13-4 lekce/ 4 razděl.

Vše umět přečíst nahlas!!!! I předchozí zadání

 

 

text s. 47/11 b - přepsat a přeložit

s 48,49 / cv. 12-16 přepsat a řešit dle pokynů

Španělský jazyk

6.4

 • zopakovat si čísla do 20
 • nově se naučit čísla do 100 - dle ofocené tabulky ZDE (kdo má možnost, tabulku si vytištěnou nalepí do sešitu)

Při učení zjistíte, že se stačí naučit pouze desítky, ke kterým se stále stejným způsobem přidávají jednotky.

Při učení výslovnosti doporučuji na YouTube: Spanish Lesson 8 - NUMBRES from 0 to 100 in Spanish ZDE

 

 

do 1.4.

 • umět slovíčka "Carácter"

(kdo nemá nalepené, posílám kopii ZDE)

 • UČ: 21/12 - do Deberes napsat popis 2 učitelů (nepsat jméno učitele, pouze popis - povaha, vzhled)
 • umět časovat Ser, Llamarse, Tener

Matematika

30. 3. - 3. 4.

Procvičovat úměrnost (trojčlenku)

PS Aritmetika 7 (světle modrý ) - výpočty do školního sešitu 

Str. 25+25+26 (přímá úměrnost) , 35+36 (nepřímá úměrnost)

Procenta

PS procenta (tmavě modrý)

str. 14+15

Geometrie

Sestroj do školního sešitu (náčrt, postup, konstrukce, závěr)

 1.  a = 6 cm ; b = 4 cm ; c = 3 cm
 2.  alfa (A) = 60° ; b = 7 cm ; c = 6 cm
 3. alfa (A) = 60° ; beta (B) = 70° ; b = 6 cm

 

Test Procenta 7 B - nutno řádně číst zadání - je na něj 45 minut vyplnit nejpozdeji v neděli (portál Fred - vidí jej pouze ti kteří byli zaregistrováni do 24.3.)

23.- 27. 3

Projít postupně online lekci (dobře vysvetleno online)

Procenta - slovní úlohy

+ pracovní sešit procenta do str. 13

 

 

výklad učebnice případně lekce procenta ZDE

PS procenta do str. 9

ověření:

Kvíz 1

Kvíz 2

Geometrie - opakovat konstrukční věty + úvod hranol

 

Přírodopis

nová zadání viz www.zakfred.cz

30. 3. – 5. 4. 2020

Poznávačka savců

 • Ještě než si otevřete odkaz, přečtěte si tyto instrukce: Jako svoji přezdívku (nickname) zadejte prosím své jméno a příjmení. Poté, co kliknete na OK, go! se vám spustí test s fotkami různých savců. U každé otázky je časový limit, takže neotálejte, ale ani nepanikařte. Na vyplnění máte čas do 5. 4. 2020, do půlnoci. Poté pět nejlepších získá jedničku.
 • https://kahoot.it/challenge/0528404?challenge-id=06668309-1535-4e0c-8ec6-9fa5e915aadf_1585318486006

Botanika – nauka o rostlinách

23. 3. – 29. 3. 2020

 

Savci

 

Vypracujte do pátku 20. 3. V případě dotazů pište na e-mail: eva-sulakova@centrum.cz.

Zhlédněte tento dokument - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240001-nejdokonalejsi-model/ a napište do sešitu odpovědi na tyto otázky.

 1. Jakým způsobem jsou savci přizpůsobeni životu v chladném prostředí?
 2. Který druh savce je největší na světě?
 3. Jakým způsobem probíhá vývoj mláděte klokana od narození po dospělost?
 4. Která zvířata řadíme mezi vačnatce? Vyjmenuj alespoň 5.
 5. Co je to Gondwana?
 6. Na kterých kontinentech se vyskytuje nejvíce vačnatců?
 7. Co je to placenta a k čemu slouží?

Dějepis

Do 20.5.

Přečíst, písemné stručné výpisky +odpovědi na otázky, kontrola po příchodu do školy/známky/.

České země za Ferdinanda I., Maxmiliána II.,Rudolfa II. s.135-139. ot. S.139-1-3

Ref. v N.,Fr.,Ang.,důsledky  s.124-128,ot.129-1,2

Osmanská říše s.87-88,ot.88-4

Objevné plavby 88-91 ot. 91-1,2 dole

 

Vždy přečíst, výpisky a úlohy za textem do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Jan Hus,Husitské války  str.104-108

Dále nově Ladislav Pohrobek ,Jiří Poděbradský , Vlad. a Ludvík Jagellonský  str.109-114

Kultura vrch. a pozdního středověku 116-120

 

Zeměpis

Do 20.5.

Přečíst, písemné stručné výpisky +odpovědi na otázky, kontrola po příchodu do školy/známky/.

Rozdělení Asie s.99-4 řádky z textu

Dále od s,100-121-vždy z kapitoly vypsat státy a text/modrý/ shrnutí

Ot.103-2,  107-1, 109-1-3 dolní polovina, 111/4

 

Vždy přečíst,výpisky, otázky za textem písemně do sešitu! (rozvrhnout a zpracovat do 17.4.)

Austrálie…str.78-85

Dále nově Povrch,podnebí,vodstvo,obyvatelstvo Asie   str.88-98

Ostatní předměty

Procvičování již zadaného učiva.

Nová zadání budou doplněna.

- nutné aktivovat si účet (na základě zaslaných údajů od třídních učitelů) do portálu Fred na adrese:

https://aktivacefred.cz

- od pondělí 23.3. budou zadávána cvičení i v ramci tohoto portálu

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018