Kroužky 2019/2020


Vážení rodiče, předkládáme Vám přehled nabízených kroužků pro šk. rok 2019/20.

Název kroužku

Časová dotace Vedoucí kroužku

Platba za pol.

Doba konání

 1. Příprava k přijímacím zk. Čj 9.roč. blok - 25 hod pí. Strejčková 650,-Kč dle domluvy
 2. Příprava k přijímacím zk. M 9.roč. blok - 25 hod p. Wilke 650,-Kč dle domluvy
 3. Doučování Čj II.st. 1h týdně pí. Strejčková 650,-Kč dle domluvy
 4. Doučování M II.st. 1h týdně p. Wilke 650,-Kč dle domluvy
 5. Keramika 3h týdně pí. Jelínková 1200,- Kč Út   13,30-15,30
 6. Fotbalová školička pro chlapce  a dívky  I.st. 2h týdně trenér p. Urbanec 700,- Kč Po   14,00-15,30
 7. Hudební aktivity  (pěvecký sbor, hra na nástroje) 2h týdně BcA p. Strýček 700,- Kč St   14,00 - 15,30
 8. Volnočasový klub (aktivity v klubovně, hry, exkurze, výlety) 2h týdně

pí. Strejčková  

 pí. Hůlová

zdarma

 

St   13,30 - 15,00

 Poznámky:

  • 1h = vyučovací hodina, tj. 45 minut, 1h týdně = 15h za pololetí, 2h týdně = 30h za pololetí, 3h týdně = 45h za pololetí                
  • do přihlášených kroužků je docházka povinná 1 rok                 
  • vrácení zaplacené částky nebo její části je možné tehdy, chybí-li dítě dlouhodobě z vážných zdravotních důvodů                
  • v případě, že ze strany školy nebude časová dotace splněna (nemoc vyučujícího), bude přeplatek převeden do 2. pololetí nebo vrácen                
  • jednotlivé aktivity budou otevřeny pokud se do kroužku přihlásí požadovaný počet zájemců                
  • předpokládané zahájení 1.října 2019

Nabídka kroužků pořádaných agenturou "Kroužky" na 2. pololetí viz příloha:

Nabídka agentury KROUŽKY

Nabídka táborů pořádaných agenturou "Kroužky" :

Info tábor

 

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018