TOULÁME SE SE ŠKOLOU


Logo MV ČRLogo Praha 12

ZŠ Zárubova realizuje v roce 2020 projekt

TOULÁME SE SE ŠKOLOU

(volnočasové aktivity pro žáky školy)

-    pořádáno v rámci projektu:

„Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“

na integraci cizinců

spolufinancovaného

Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12

Mosty ke školám 2


SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE, z. s.

Název projektu: Mosty ke školám 2

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001455

Období: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022

Příloha ZDE

 

OPPPR - VÝZVA 49 - ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM


Základní škola Zárubova v Praze 12

PROJEKT:    Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě
Registrační číslo projektuCZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001381

Projekt je zaměřen na kombinaci témat - podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), projektová výuka ve třídách, komunitní aktivity apod. podporující proinkluzivní prostředí školy. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikulturního prostředí.

Prioritní cíle projektu:

 1. Zlepšení podmínek pro vzdělání žáků z řad cizinců - intenzivní práce s cizinci se zapojením zkušených pedagogů a lektorů (př. pomoc se začleněním do multikulturní společnosti, zintenzivnění proinkluzivnosti; odstranění negativních stereotypů a předsudků ve společnosti aj.)
 2. Šíření a aplikace proinkluzivních témat mezi všemi žáky školy prostřednictvím nejen běžných hodin, ale
 3. zejména cíleným projektovým vyučováním.
 4. Šíření osvěty o problematice inkluze mezi členy pedagogického sboru - zejména reflexe zahraničních stáží
 5. Důraz na sociální komunikaci žákovských kolektivů.

Naplnění cílů - pomocí synergie vybraných podpůrných opatření - kombinací aktivit projektu, jejich četností a intenzitou a také individuálním cíleným přístupem.

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

 • Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka
 • Prázdninové jazykové kurzy
 • Doučování dětí s OMJ ve školách
 • Projektová výuka – třídní projekty dopolední pro jednotlivé třídy; půlroční kontinuální projekty
 • Stáže pedagogických pracovníků - prezentace ze stáže ZDE
 • Tematická setkání s rodiči za účasti externího odborníka (Meta, Proxima Sociale apod.)
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasové kluby

            

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha - pól růstu ČR

Podpora integrace cizinců MČ Praha 12


Naše škola se zapojila do projektu:

"Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2017" na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Náš dílčí projekt má název Křížem krážem Českou republikou.

MV

Info leták

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018